Τι είναι η Ανοικτή Επιστήμη και γιατί είναι σημαντική στην έρευνα

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε τι είναι η ανοικτή επιστήμη, τη σημασία της και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας.