Pochopení aterosklerózy prostřednictvím lékařských ilustrací

Ateroskleróza je onemocnění oběhového systému. Dochází k ní tehdy, když se uvnitř [...]