Вам важко визначити цілі та напрямок вашого дослідження? Ви втрачаєте себе під час дослідження і схильні збиватися з наміченої теми? Не бійтеся, оскільки багато хто стикається з такою ж проблемою, і цілком зрозуміло, що для її подолання в гру вступає поняття, яке називається дослідницька мета.

У цій статті ми заглибимося у світ цілей у наукових роботах і з'ясуємо, чому вони необхідні для успішного дослідження. Ми розглянемо, що це таке і як вони використовуються в дослідженнях.

Що таке мета дослідження?

Завдання дослідження - це чітка і конкретна мета, яку дослідник прагне досягти за допомогою наукового дослідження. Вона слугує дорожньою картою для дослідження, надаючи йому напрямок і фокус. Цілі дослідження формулюються на основі дослідницьких питань або гіпотез і допомагають визначити сферу дослідження та спрямовують дизайн і методологію дослідження. Вони також допомагають оцінити успіх і результати дослідження.

Типи дослідницьких завдань

Зазвичай у дослідницькій роботі є три основні типи цілей:

 1. Дослідницькі цілі: Ці цілі спрямовані на отримання глибшого розуміння певного явища, теми чи питання. Пошукові дослідницькі цілі спрямовані на вивчення та виявлення нових ідей, уявлень або закономірностей, які раніше були невідомі або погано вивчені. Цей тип цілей зазвичай використовується в попередніх або якісних дослідженнях.
 2. Описові цілі: Описові завдання спрямовані на опис і документування характеристик, поведінки або ознак певної групи населення, події чи явища. Мета полягає в тому, щоб надати всебічний і точний звіт про предмет дослідження. Цілі описового дослідження часто передбачають збір та аналіз даних за допомогою опитувань, спостережень або архівних досліджень.
 3. Пояснювальні або причинні цілі: Пояснювальні цілі спрямовані на встановлення причинно-наслідкового зв'язку між змінними або факторами. Ці цілі зосереджені на розумінні того, чому відбуваються певні події чи явища і як вони пов'язані між собою. 

Читайте також: Які існують типи досліджень?

Етапи написання цілей у дослідницькій роботі

1. Визначте тему дослідження:

Чітко визначте предмет або тему вашого дослідження. Це забезпечить широкий контекст для розробки конкретних цілей дослідження.

2. Проведіть огляд літератури

Ознайомтеся з існуючою літературою та дослідженнями, пов'язаними з вашою темою. Це допоможе вам зрозуміти поточний стан знань, виявити будь-які прогалини в дослідженнях і відповідно уточнити цілі вашого дослідження.

3. Визначте питання або гіпотези дослідження

Сформулюйте конкретні дослідницькі питання або гіпотези, які ви хочете розглянути у своєму дослідженні. Ці питання мають бути безпосередньо пов'язані з темою вашого дослідження і спрямовувати розвиток ваших дослідницьких цілей.

4. Зосередьтеся на конкретних цілях

Розбийте ширші дослідницькі питання або гіпотезу на конкретні цілі або завдання. Кожне завдання має бути зосереджене на конкретному аспекті теми вашого дослідження і бути досяжним в рамках вашого дослідження.

5. Використовуйте чіткі та вимірювані формулювання

Запишіть цілі дослідження, використовуючи чітку і точну мову. Уникайте розпливчастих термінів і використовуйте конкретні та вимірювані терміни, які можна спостерігати, аналізувати або вимірювати.

6. Розгляньте доцільність

Переконайтеся, що цілі вашого дослідження є здійсненними з урахуванням наявних ресурсів, часових обмежень та етичних міркувань. Вони повинні бути реалістичними і досяжними, враховуючи обмеження вашого дослідження.

7. Визначте пріоритетність цілей

Якщо у вас є кілька дослідницьких цілей, визначте їх пріоритетність, виходячи з їхньої важливості та відповідності загальним цілям дослідження. Це допоможе вам розподілити ресурси і відповідно сфокусувати свої зусилля.

8. Переглянути та вдосконалити

Перегляньте свої дослідницькі цілі, щоб переконатися, що вони відповідають вашим дослідницьким питанням або гіпотезам, і за потреби перегляньте їх. Зверніться за відгуками до колег або консультантів, щоб забезпечити ясність і послідовність.

Поради щодо написання цілей у науковій роботі

1. Будьте чіткими та конкретними

Чітко сформулюйте, чого ви маєте намір досягти своїм дослідженням. Використовуйте конкретні формулювання, які не залишають місця для двозначності або плутанини. Це гарантує, що ваші цілі будуть чітко визначені і сфокусовані.

2. Використовуйте дієслова дії

Починайте кожну мету дослідження з дієслова, яке описує вимірювану дію або результат. Це допоможе зробити ваші цілі більш дієвими та вимірюваними.

3. Узгодження з дослідницькими питаннями або гіпотезами

Ваші дослідницькі завдання повинні безпосередньо стосуватися сформульованих вами дослідницьких питань або гіпотез. Переконайтеся, що між ними існує чіткий зв'язок, щоб зберегти цілісність вашого дослідження.

4. Будьте реалістичними та здійсненними

Ставте цілі дослідження, які є досяжними в рамках обмежень вашого дослідження, включаючи наявні ресурси, час та етичні міркування. Нереалістичні цілі можуть підірвати достовірність і надійність вашого дослідження.

5. Враховуйте актуальність та значущість

Ваші дослідницькі цілі повинні відповідати вашій темі дослідження і робити внесок у більш широку галузь науки. Подумайте про потенційний вплив і важливість досягнення цілей.

SMART-цілі для написання дослідницьких завдань

Щоб переконатися, що ваші дослідницькі цілі чітко визначені і ефективно спрямовують ваше дослідження, ви можете застосувати структуру SMART. SMART розшифровується як "конкретний, вимірюваний, досяжний, релевантний і обмежений у часі" (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Ось як ви можете зробити свої дослідницькі цілі SMART:

 1. Специфічні: Чітко і конкретно сформулюйте, чого ви хочете досягти. Уникайте розпливчастих або узагальнених формулювань. Визначте групу населення, змінні або явища, які вас цікавлять.
 2. Вимірюваний: Переконайтеся, що цілі вашого дослідження можна кількісно оцінити або спостерігати у вимірюваний спосіб. Це дає змогу об'єктивно оцінити прогрес.
 3. Досяжно: Визначте цілі дослідження, які є реалістичними та досяжними в межах наявних ресурсів, часу та обсягу вашого дослідження. Розгляньте можливість проведення дослідження та збору необхідних даних.
 4. Актуально: Переконайтеся, що ваші дослідницькі завдання безпосередньо пов'язані з темою дослідження і сприяють розширенню знань або розумінню галузі. Вони повинні відповідати меті та значущості вашого дослідження.
 5. Обмежений у часі: Встановіть конкретні часові рамки або дедлайн для досягнення цілей вашого дослідження. Це допоможе створити відчуття терміновості і забезпечить чіткий графік вашого дослідження.

Приклади цілей дослідження

Ось кілька прикладів дослідницьких завдань з різних галузей знань:

 • Дослідити взаємозв'язок між використанням соціальних мереж та самооцінкою серед молодих людей у віці 18-25 років, щоб зрозуміти потенційний вплив на психічне благополуччя.
 • Оцінити ефективність інтервенції на основі усвідомленості для зниження рівня стресу та покращення механізмів подолання стресу в осіб з діагнозом тривожного розладу.
 • Дослідити фактори, що впливають на рішення споживачів щодо купівлі в індустрії електронної комерції, з акцентом на ролі онлайн-оглядів та впливових осіб у соціальних мережах.
 • Проаналізувати вплив зміни клімату на біорізноманіття коралових рифів у конкретному регіоні, використовуючи методи дистанційного зондування та польові дослідження.

Важливість цілей дослідження

Цілі дослідження відіграють вирішальну роль у дослідницькому процесі і мають важливе значення з кількох причин:

 1. Керування дослідницьким процесом: Цілі дослідження забезпечують чітку дорожню карту для всього дослідницького процесу. Вони допомагають дослідникам залишатися сфокусованими і не відставати від плану, гарантуючи, що дослідження залишається цілеспрямованим і актуальним. 
 2. Визначення обсягу дослідження: Цілі дослідження допомагають визначити межі та обсяг дослідження. Вони пояснюють, які аспекти теми дослідження будуть вивчатися, а які будуть виключені. 
 3. Забезпечення керівництва для збору та аналізу даних: Цілі дослідження допомагають визначити тип даних, які потрібно зібрати, і методи збору даних. Вони також визначають вибір відповідних методів аналізу даних. 
 4. Оцінка успішності дослідження: Цілі дослідження слугують орієнтирами для оцінки успіху та результатів дослідження. Вони надають вимірні критерії, за якими дослідник може оцінити, чи були досягнуті цілі, чи ні. 
 5. Посилення комунікації та співпраці: Чітко визначені цілі дослідження сприяють ефективній комунікації та співпраці між дослідниками, консультантами та зацікавленими сторонами. 

Типові помилки, яких слід уникати при написанні цілей дослідження

Під час написання цілей дослідження важливо знати про типові помилки та пастки, які можуть підірвати ефективність і чіткість ваших цілей. Ось кілька поширених помилок, яких слід уникати:

 1. Нечіткі або двозначні формулювання: Однією з ключових помилок є використання нечітких або двозначних формулювань, яким бракує конкретики. Переконайтеся, що цілі вашого дослідження сформульовані чітко і ясно, не залишаючи місця для неправильного тлумачення або плутанини.
 2. Відсутність вимірюваності: Цілі дослідження повинні бути вимірюваними, тобто вони повинні дозволяти збирати дані або докази, які можна кількісно оцінити або спостерігати. Уникайте постановки цілей, які не можуть бути виміряні або оцінені об'єктивно.
 3. Відсутність узгодження з дослідницькими питаннями або гіпотезами: Цілі вашого дослідження повинні безпосередньо відповідати сформульованим вами дослідницьким питанням або гіпотезам. Переконайтеся, що між ними існує чіткий зв'язок, щоб зберегти цілісність вашого дослідження.
 4. Надмірне узагальнення: Уникайте формулювання занадто широких цілей дослідження, які охоплюють занадто багато змінних або явищ. Надмірно узагальнені цілі можуть призвести до втрати фокусу або нездійсненності дослідження.
 5. Нереалістичні або недосяжні цілі: Переконайтеся, що цілі вашого дослідження є реалістичними та досяжними в межах наявних ресурсів, часу та обсягу дослідження. Постановка нереалістичних цілей може поставити під сумнів достовірність і надійність вашого дослідження.

Отже, цілі дослідження є невід'ємною складовою успіху та ефективності будь-якого наукового дослідження. Вони забезпечують чіткий напрямок, фокус і мету, керуючи всім дослідницьким процесом від початку до кінця. Формулюючи конкретні, вимірювані, досяжні, релевантні та обмежені в часі цілі, дослідники можуть визначити сферу свого дослідження, керувати збором та аналізом даних, а також оцінювати результати свого дослідження.

Перетворіть свої дані на зрозумілі та динамічні історії

Коли ви хочете пояснити будь-які складні дані, завжди рекомендується розбити їх на простіші візуальні образи або історії. Ось де Mind the Graph вступає в дію. Це платформа, яка допомагає дослідникам та науковцям перетворювати свої дані на легкі для сприйняття та динамічні історії, допомагаючи аудиторії краще зрозуміти концепції. Зареєструйтесь зараз, щоб дослідити бібліотеку наукової інфографіки. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони