Дослідження - це систематичний процес пошуку, який передбачає збір та аналіз інформації для отримання відповідей на запитання та вирішення проблем. Проведення досліджень є важливим видом діяльності в різних сферах, включаючи бізнес, освіту, охорону здоров'я та соціальні науки. У дослідженнях концептуальна основа є критично важливим елементом, який спрямовує дослідження і допомагає організувати та інтерпретувати зібрані дані. У цій статті ми обговоримо визначення концептуальної схеми, її призначення та важливість у дослідженні, а також кроки, пов'язані з розробкою концептуальної схеми.

Що таке концептуальна основа

Концептуальна основа - це структура, яка забезпечує теоретичну або концептуальну основу для дослідження, дозволяючи дослідникам вивчати та аналізувати складні явища. Це інструмент, за допомогою якого дослідники спрямовують процес дослідження, визначаючи ключові поняття, ідеї та теорії, що лежать в основі їхнього дослідження. Концептуальна основа може допомогти визначити питання дослідження, змінні, які будуть вивчатися, і взаємозв'язки між ними. Вона також може забезпечити спосіб візуалізації дослідницької проблеми, прояснити методологію дослідження та пояснити результати дослідження.

Мета та важливість концептуальних рамок у дослідженні

Мета концептуальних рамок у дослідженні

Мета концептуальної основи в дослідженні - забезпечити чітке і стисле розуміння ключових понять, змінних, взаємозв'язків і припущень, які лежать в основі наукового дослідження. Зокрема, концептуальна основа слугує кільком цілям:

Допомагає прояснити питання дослідження: Добре розроблена концептуальна основа допомагає визначити дослідницьку проблему і конкретні дослідницькі питання, на які дослідження прагне відповісти.

Забезпечує теоретичне підґрунтя для дослідження: Концептуальні рамки забезпечують теоретичну основу дослідження, спираючись на існуючі теорії та концепції, які спрямовують дослідницький процес.

Керує збором та аналізом даних: Концептуальна основа допомагає визначити відповідні змінні та взаємозв'язки, які необхідно вивчити, а також спрямовує збір та аналіз даних.

Забезпечує валідність та надійність дослідження: Концептуальна основа допомагає забезпечити цілеспрямованість, релевантність та обґрунтованість дослідження, а також надійність зібраних даних.

Допомагає зробити висновки та рекомендації: Концептуальна основа забезпечує основу для висновків і рекомендацій на основі зібраних даних, роблячи внесок в існуючий обсяг знань у цій галузі.

Важливість концептуальних рамок у дослідженні

Забезпечити основу для дизайну дослідження: Концептуальна основа забезпечує план дослідження, окреслюючи ключові поняття, змінні та взаємозв'язки між ними. Це допомагає дослідникам розробити дослідження, яке буде логічним, структурованим і цілеспрямованим.

Керуйте збором та аналізом даних: Концептуальна основа допомагає визначити змінні та взаємозв'язки, які будуть вивчатися в дослідженні. Це допомагає дослідникам збирати та аналізувати дані, які мають відношення до дослідницького питання та гіпотези.

Забезпечити валідність та надійність: Добре розроблена концептуальна основа допомагає забезпечити валідність і надійність дослідження. Вона гарантує, що дослідження вимірює саме те, що має намір виміряти, і що результати є послідовними в часі.

Сприяти комунікації: Концептуальна основа забезпечує спільну мову та розуміння для дослідників, полегшуючи спілкування та співпрацю між членами команди.

Виявити прогалини в наявних знаннях: Концептуальна основа допомагає виявити прогалини в існуючих знаннях і розробити нові ідеї та теорії.

Добре розроблена концептуальна основа має вирішальне значення для успіху наукового дослідження. Вона забезпечує чітку і логічну структуру дослідження, допомагає забезпечити валідність і надійність, а також полегшує комунікацію і співпрацю між дослідниками.

Кроки до розробки концептуальної основи

Розробка концептуальної основи передбачає кілька кроків. Ці кроки описані нижче:

1. Оберіть питання для дослідження

Першим кроком у розробці концептуальної основи є визначення питання дослідження. Це питання має бути чітким, конкретним і релевантним для дослідження. Воно має бути сформульоване на основі огляду існуючої літератури та виявлення прогалин у знаннях або сфер, які потребують подальшого дослідження. Прочитайте нашу статтю "Питання для дослідження щоб дізнатися більше про нього. 

2. Визначте основні змінні

Наступним кроком є визначення основних змінних, які будуть вивчатися. Ці змінні повинні бути вимірюваними, спостережуваними та релевантними до питання дослідження. Незалежна змінна - це змінна, якою маніпулюють або яку контролюють у дослідженні, тоді як залежна змінна - це змінна, яку вимірюють або спостерігають. Незалежна змінна зазвичай є причиною, а залежна змінна - наслідком. Ознайомтеся зі змістом наших дослідницьких змінних щоб краще його зрозуміти.

3. Візуалізуйте причинно-наслідковий зв'язок

Наступним кроком є візуалізація причинно-наслідкового зв'язку між незалежними та залежними змінними. Це можна зробити, створивши діаграму або блок-схему, яка ілюструє зв'язок між змінними. Діаграма або блок-схема повинна чітко показувати напрямок зв'язку, позитивний чи негативний, а також силу зв'язку.

4. Визначте інші змінні, що впливають на ситуацію

Дослідник також повинен визначити інші змінні, які можуть впливати на взаємозв'язок між основними змінними. Ці змінні можуть бути включені в концептуальну схему, вони відомі як змінні, що змішують, і їх слід ідентифікувати та контролювати в дослідженні.

5. Включіть змінні, що модерують та опосередковують

Модеруючі та посередницькі змінні повинні бути включені в концептуальну схему, якщо вони мають відношення до дослідження. Модеруючі змінні впливають на силу або напрямок зв'язку між основними змінними, тоді як змінні-посередники пояснюють зв'язок між основними змінними.

6. Розглянемо контрольні змінні

Контрольні змінні - це змінні, які залишаються незмінними в дослідженні, щоб забезпечити достовірність і надійність результатів. Ці змінні повинні бути включені в концептуальну схему, щоб гарантувати, що дослідження добре контролюється.

7. Переглянути та вдосконалити концептуальну основу

Після розробки концептуальної схеми дослідник повинен переглянути і доопрацювати її, щоб переконатися, що вона є чіткою, стислою і всеосяжною. Концептуальну схему слід переглянути, щоб переконатися, що вона точно відображає дослідницьке питання та змінні, які беруть участь у дослідженні.

Змінні модерації

Модеруючі змінні - це змінні, які можуть модифікувати або змінювати силу чи напрямок зв'язку між незалежними та залежними змінними. Ці змінні можуть бути включені в концептуальну схему, щоб допомогти пояснити результати дослідження. Наприклад, у дослідженні впливу фізичних вправ на схуднення вік і стать можуть бути модеруючими змінними, які впливають на силу зв'язку між фізичними вправами і схудненням.

Змінні-посередники

Змінні-посередники - це змінні, які допомагають пояснити зв'язок між незалежною та залежною змінними. Ці змінні можуть бути включені в концептуальну схему, щоб допомогти визначити механізми, через які незалежна змінна впливає на залежну. Наприклад, у дослідженні впливу фізичних вправ на схуднення метаболізм і споживання калорій можуть бути проміжними змінними, які допомагають пояснити, як фізичні вправи впливають на схуднення.

Модератор vs Медіатор

Важливо розуміти різницю між модератором і медіатором у дослідженні. Ось таблиця, яка висвітлює відмінності між модераторами та медіаторами з теоретичної точки зору:

МодераторПосередник
Впливає на силу або напрямок зв'язку між незалежними та залежними змінними.Пояснює зв'язок між незалежними та залежними змінними.
Зміни у взаємозв'язку між незалежною та залежною змінними залежно від рівня моделюючої змінної.Допомагає з'ясувати, як незалежна змінна впливає на залежну.
Часто можна виміряти категоріальні або безперервні змінні.Часто проміжні змінні, які не піддаються безпосередньому спостереженню і потребують подальшого аналізу.
Може бути включений у дизайн дослідження для контролю змінних, що змішуються.Використовується для перевірки причинно-наслідкових зв'язків між незалежними та залежними змінними.
Приклад: Стать, вік, рівень освіти.Приклад: Ставлення, сприйняття, мотивація.
Може бути включена в регресійну модель як член взаємодії.Може бути включена в регресійну модель як посередницька змінна.

Змінні керування

Контрольні змінні - це фактори, які залишаються постійними або незмінними в дослідженні або експерименті. У концептуальному плані контрольні змінні - це змінні, які залишаються постійними або фіксованими під час дослідження, щоб переконатися, що вплив інших незалежних змінних на залежну змінну не змішується або не зазнає впливу інших чинників. Наприклад, у дослідженні впливу фізичних вправ на втрату ваги тип вправ, тривалість вправ і частота занять можуть бути контрольними змінними, які залишаються незмінними, щоб гарантувати, що на результати не впливають ці фактори.

Остаточний аналіз

Концептуальна основа є критично важливим елементом дослідження, який забезпечує теоретичну базу для дослідження і спрямовує дослідницький процес. Розробка концептуальної схеми включає кілька етапів, зокрема вибір питання дослідження, вибір незалежних і залежних змінних, візуалізацію причинно-наслідкових зв'язків, визначення інших змінних, що впливають на дослідження, включаючи змінні модерації та посередництва, а також контрольні змінні. Він також забезпечує основу для формулювання висновків і рекомендацій на основі зібраних даних. Дослідники повинні приділяти пильну увагу розробці надійної концептуальної основи, щоб гарантувати, що їхні дослідження будуть якісними і зроблять внесок в існуючі знання.

Красиві шаблони інфографіки на будь-яку тему

Mind the Graph пропонує красиві та прості у використанні шаблони інфографіки на будь-яку тему, щоб допомогти науковцям та дослідникам ефективно комунікувати свою роботу. Інфографіка є ефективним інструментом для представлення складних наукових даних у наочний і цікавий спосіб, а платформа надає дослідникам засоби для її швидкого і легкого створення. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони