Symtom på coronavirus, influensa och allergi. Vilka är skillnaderna?