Prírodné komiksy COP21

V čase klimatických zmien a COP21 je potrebná všetka informovanosť, aby sa politikom ukázalo, ako [...]