Zvládnutie formátu osobného vyhlásenia: Príručka: Ako zvládnuť formuláciu osobného listu?

Vypracujte výnimočný osobný výkaz so základnými prvkami. Zapôsobte na prijímacie komisie svojím presvedčivým príbehom.