Logo Mind The Graph
Späť
Fabricio Pamplona je zakladateľom Mind the Graph - nástroja, ktorý používa viac ako 400 000 používateľov v 60 krajinách. Má doktorát a solídne vedecké zázemie v oblasti psychofarmakológie a skúsenosti ako hosťujúci výskumný pracovník v Inštitúte Maxa Plancka pre psychiatriu (Nemecko) a výskumný pracovník v Inštitúte D'Or pre výskum a vzdelávanie (IDOR, Brazília). Fabricio má viac ako 2500 citácií v Google Scholar. Má 10 rokov skúseností v malých inovatívnych podnikoch s relevantnými skúsenosťami v oblasti dizajnu produktov a riadenia inovácií. Spojte sa s ním na LinkedIn - Fabricio Pamplona.
sk_SKSlovak