Za hranicami korektúry: Stratégie akademického editovania pre úspech

Zvládnite vizualizáciu vedeckých údajov. Naučte sa, ako zjednodušiť prácu s údajmi, odomknúť poznatky a efektívne zaujať publikum.