Πέρα από τη διόρθωση: Στρατηγικές Ακαδημαϊκής Επιμέλειας για Επιτυχία

Master Scientific Data Visualization. Μάθετε πώς να διευκολύνετε τα δεδομένα, να ξεκλειδώνετε γνώσεις και να γοητεύετε αποτελεσματικά το κοινό.