Πίνακας έναντι σχήματος: Μάθετε πότε να χρησιμοποιείτε το καθένα από αυτά

Δυσκολεύεστε με την απόφαση "πίνακας έναντι αριθμού"; Αυτό το άρθρο καθοδηγεί πότε να χρησιμοποιήσετε το καθένα για μέγιστο οπτικό αντίκτυπο.