Εκπαιδευτικό βίντεο: δημιουργία ενός προτύπου infographic εμβολιασμού

Σεμινάριο για το πώς να δημιουργήσετε ένα ελκυστικό infographic εμβολιασμού με επιστημονικές απεικονίσεις στο Mind the [...]