Видео урок: създаване на шаблон за инфографика на карта

Видео урок за това как да създадете атрактивна инфографика за ваксинацията с научни илюстрации на Mind [...]