Handledningsvideo: skapa en infografikmall med karta

Handledningsvideo om hur man skapar en attraktiv vaccinationsinfografik med vetenskapliga illustrationer på Mind [...].