Коронавирус (Covid-19): хидроксихлороквинът ли е новата надежда? Очевидно да.