Oavsett om vi inser det eller inte har skolmedicinen en inverkan på nästan alla människors liv. Det är den gren av medicinen som de flesta vänder sig till när de är sjuka, och den dominerar sjukvården i många länder runt om i världen. Men vad är egentligen skolmedicin och hur kom det sig att den dominerar våra sjukvårdssystem? 

I den här artikeln undersöker vi vad skolmedicin är, dess effektivitet och säkerhet, samt vad som ligger framför oss inom detta viktiga område. Denna artikel kommer att ge dig användbara insikter och ett bättre grepp om denna viktiga aspekt av hälso- och sjukvårdssystemet, oavsett om du är patient, vårdpersonal eller bara någon med intresse för medicinens framtid.

Vad är skolmedicin?

Mainstream-medicin, även känd som traditionell medicin eller västerländsk medicin, avser det sjukvårdssystem som finns i USA och andra västländer. Den är vetenskapligt inriktad och använder behandlingar som baseras på bevis som har prövats grundligt och visat sig vara framgångsrika genom kliniska studier och andra forskning metoder.

Licensierad medicinsk Läkare (MD) och annan sjukvårdspersonal som har genomgått intensiv utbildning vid medicinska institutioner och specialistutbildningar utövar i allmänhet skolmedicin. Den omfattar många discipliner, t.ex. allmänvård, kirurgi, hjärta, onkologi, psykologi och många fler.

Användning av farmaceutiska läkemedel, kirurgi, strålning och andra traditionella terapier för att identifiera och bota sjukdomar problem är en av de viktigaste aspekterna inom skolmedicinen. Den betonar också förebyggande behandling, t.ex. rutinkontroller, screeningar och vaccinationer.

Även om skolmedicinen är den vanligaste formen av sjukvård i många regioner runt om i världen, är den inte det enda alternativet. Det finns många andra sjukvårdssystem, t.ex. traditionell kinesisk medicin, ayurveda och homeopati, som erbjuder olika metoder för hälso- och sjukvård.

Vilka är skillnaderna mellan skolmedicin och komplementär och alternativ medicin?

Den traditionella medicinen bygger på vetenskap och använder behandlingar som bygger på bevis som har prövats grundligt och visat sig vara framgångsrika genom kliniska studier och andra forskningsmetoder.

Komplementär och alternativ medicin, å andra sidan, avser ett brett spektrum av vårdmetoder och behandlingar som ligger utanför den vanliga medicinens område. Akupunktur, kiropraktik, örtterapi, homeopati, meditation och andra komplementära terapier är exempel på detta.

Olika typer av skolmedicin

  • Primärvård: Primärvårdsläkare tillhandahåller regelbunden medicinsk vård såsom kontroller, screeningar och vaccinationer, samt diagnos och behandling av ett brett spektrum av vanliga medicinska problem.
  • Kirurgi: Kirurger behandlar ett brett spektrum av medicinska tillstånd, från blindtarmsinflammation till cancer, med hjälp av en mängd olika metoder, inklusive relativt invasiva ingrepp.
  • Kardiologi: Kardiologi är identifiering och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtsjukdomar, hjärtattacker och arytmier.
  • Onkologi: Onkologi är diagnos och behandling av cancer, inklusive kemoterapi, strålbehandling och andra typer av cancervård.
  • Obstetrik och gynekologi: Obstetriker och gynekologer tar hand om kvinnors reproduktiva hälsa, inklusive behandling under graviditet och efter förlossning.

Typer av komplementär och alternativ medicin

  • Akupunktur: Akupunktur är en traditionell kinesisk medicinteknik där små nålar förs in i överhuden på specifika ställen på kroppen för att främja återhämtningen.
  • Kiropraktik: Kiropraktorer hjälper till att lindra obehag och förbättra rörligheten genom att manipulera ryggraden och andra leder med sina händer.
  • Psyko-kroppsliga terapier: Mind-body-terapier, som meditation, yoga och tai chi, är tekniker som betonar sambandet mellan sinne och kropp för att främja hälsa och välbefinnande.
  • Homeopati: Homeopati är en teknik där mycket utspädda substanser används för att aktivera kroppens naturliga läkningsprocesser.
  • Naturopati: Naturopatiska läkare uppmuntrar hälsa och återhämtning genom en mängd olika naturliga behandlingar som örtmedicin, kost och förändringar i livsstil.

Vilken är effekten av skolmedicin?

Vanlig medicin har varit effektiv vid behandling och kontroll av ett brett spektrum av medicinska tillstånd, från smittsam sjukdomar till kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Medicintekniska framsteg, såsom bilddiagnostik och minimalt invasiva kirurgiska metoder, har dessutom avsevärt förbättrat effektiviteten och säkerheten hos många medicinska behandlingar.

Skolmedicinens effektivitet är dock inte absolut, och det finns begränsningar och hinder för dess effektivitet. Vissa sjukdomstillstånd, t.ex. vissa typer av cancer, kan vara svåra att bota eller reagerar inte bra på befintliga behandlingar. Dessutom har många behandlingar potentiella negativa effekter och faror som måste utvärderas noggrant mot de potentiella fördelarna.

Den etablerade medicinen har genomgått intensiv forskning, testning och reglering, och den har visat sig vara effektiv vid behandling och hantering av en mängd olika medicinska tillstånd. Komplementära eller alternativa läkemedel, å andra sidan, saknar ofta samma grad av empirisk bevis och reglering, vilket gör det svårare att utvärdera deras effektivitet. 

Generellt sett är skolmedicinen den mest tillförlitliga och evidensbaserade metoden för hälso- och sjukvård, men det kan i vissa fall finnas fördelar med att integrera komplementär- eller alternativmedicinska metoder med skolmedicinen.

Förstå hur säker skolmedicinen är

Inom skolmedicinen är säkerhet en avgörande faktor, och omfattande åtgärder vidtas för att garantera att medicinska behandlingar och funktioner är säkra. Innan en innovativ behandling eller ett läkemedel kan användas måste det genomgå omfattande tester i kliniska studier för att garantera dess säkerhet och effektivitet.

Efter godkännandet av en behandling eller ett läkemedel sker en löpande övervakning för att identifiera och åtgärda eventuella säkerhetsproblem. Detta kan omfatta övervakning efter avslutad behandling, där biverkningar spåras och utvärderas för att avgöra om behandlingen behöver ändras eller förbättras.

Dessutom får vårdpersonalen lära sig hur man använder medicinska behandlingar och procedurer på ett säkert sätt och samtidigt minimerar risken för komplikationer. De följer också strikta riktlinjer för att förhindra spridning av sjukdomar och garantera patienternas säkerhet under procedurerna.

Förvandla föreläsningar, möten och lektioner till visuella upplevelser med stor genomslagskraft

Med Mind the Graphkan du skapa egna illustrationer och diagram som är skräddarsydda för dina specifika behov, eller välja från ett bibliotek med färdiga mallar för att snabbt skapa professionella bilder som förbättrar din kommunikation och förbättra engagemanget.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar