Grafické abstrakty vs. infografiky: Naučte sa rozdiely

Je čas naučiť sa rozlišovať medzi grafickým abstraktom a infografikou, ako aj to, ako ich použiť.