Γραφικές περιλήψεις vs. Infographics: Μάθετε τις διαφορές

Ήρθε η ώρα να μάθετε τη διάκριση μεταξύ μιας γραφικής περίληψης και ενός infographic, καθώς και πώς να τα εφαρμόσετε και τα δύο.