Τι είναι ένα άρθρο με αξιολόγηση από ομοτίμους και πού μπορούμε να το βρούμε;

Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τι είναι τα άρθρα με κριτές και γιατί θεωρείται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής επιστημονικής ποιότητας.