Видео урок: създаване на шаблон за инфографика за ваксинацията

Урок за това как да създадете атрактивна инфографика за ваксинацията с научни илюстрации на Mind the [...]