Nová infografika, ktorá vám ukáže veľkosť slnečnej sústavy

Aký veľký a rozmanitý je vesmír? To je ťažká otázka aj pre fyziku. [...]