Ви коли-небудь замислювалися над тим, як дослідження як відбувається рецензування статей? Це дуже важливе завдання, оскільки йдеться про фактичну інформацію, яку необхідно перевірити та належним чином прорецензувати. Один із поширених методів, який використовується, називається Поодинокий сліпий огляд.

У цьому процесі автори подають свої роботи, але їхні імена залишаються в таємниці від рецензентів. Рецензенти, з іншого боку, знають, хто є авторами. Це схоже на одностороннє дзеркало, де автори не можуть бачити рецензентів, але рецензенти можуть бачити їх.

Вся ця система покликана гарантувати, що оцінка робіт буде справедливою та неупередженою. У цій статті ми зануримося у світ одномоментний сліпий огляддослідити, як він працює, його плюси та мінуси, а також чому він є важливою частиною наукового процесу.

Що таке одинарний сліпий контроль?

Одномоментний сліпий огляд - це метод, який використовується в академік і науковий Ми залучаємо представників наукових спільнот для оцінки якості та достовірності наукових робіт, поданих до публікації. У цьому процесі рецензентам відомі особи та афіліації авторів, тоді як автори не знають, хто є їхніми рецензентами.

Під час одноосібного сліпого рецензування анонімність рецензентів дозволяє неупереджено та об'єктивно оцінити зміст дослідження. Це допомагає запобігти будь-якій потенційній упередженості, яка може виникнути через такі фактори, як репутація, академічний родовід або інституційна приналежність авторів. Рецензенти можуть зосередитися виключно на перевагах дослідження, включаючи його методологіярезультати та висновки, не піддаючись впливу особистих факторів.

Цей процес рецензування сприяє справедливості та доброчесності в оцінюванні наукової роботи. Він гарантує, що рішення про прийняття або відхилення статті ґрунтується насамперед на якості, точності та значення дослідження, а не на репутації чи стосунках авторів. Зберігаючи конфіденційність щодо особистості рецензентів, одноосібне сліпе рецензування створює рівні умови для всіх авторів, незалежно від їхнього походження чи приналежності до тієї чи іншої організації.

Переваги одиночного сліпого огляду

Одноосібне сліпе рецензування пропонує кілька переваг в оцінці наукових робіт, зберігаючи при цьому анонімність авторів. 

Ці переваги сприяють суворому та надійному оцінюванню наукових робіт, сприяючи досягненню досконалості в академічних колах та наукові досягнення.

Двома основними перевагами одиночного сліпого дослідження є об'єктивність і конфіденційність.

Об'єктивність

Цілі одинарного сліпого дослідження включають

 1. Забезпечення неупередженості
 2. Сприяння справедливості та рівним можливостям
 3. Підвищення якості та строгості
 4. Мінімізація авторської упередженості
 5. Сприяння конструктивному зворотному зв'язку

Конфіденційність

Конфіденційність є критично важливим аспектом одноосібного сліпого рецензування. Процес розроблений таким чином, щоб забезпечити конфіденційність як авторів, так і рецензентів, які беруть участь у рецензуванні. Ось як зберігається конфіденційність при однократному сліпому рецензуванні:

 1. Особистість автора
 2. Особистість рецензентів
 3. Обговорення рецензентів
 4. Рішення про публікацію
 5. Дані та висновки

Недоліки одинарного сліпого дослідження

Упереджене прийняття рішень може бути потенційним недоліком процесу односторонньої сліпої експертизи. Незважаючи на зусилля, спрямовані на збереження неупередженості, існують невід'ємні фактори, які можуть призвести до упередженої оцінки:

 • Одноосібне сліпе рецензування - це процес експертного оцінювання, в якому особистість рецензента прихована від автора статті, що рецензується, але особистість автора відома рецензенту. Однак навіть при такій анонімності залишається можливість упередженого прийняття рішення.
 • Одним із потенційних джерел упередженості при одномоментному сліпому рецензуванні є несвідома упередженість. Рецензенти можуть мати несвідому упередженість, яка ґрунтується на статьстаті, раси, інституційної приналежності або інших факторів, які не пов'язані з якістю дослідження. Ці упередження можуть вплинути на оцінку статті рецензентом, що призведе до упередженого рішення.
 • Іншим потенційним джерелом упередженості є особисті переконання та уподобання рецензента. Рецензенти можуть мати певні переконання або уподобання, які впливають на їхню оцінку статті. Наприклад, рецензент, який є прихильником певної теорії або методології, може бути більш критичним до статті, в якій використовується інший підхід.
 • Ще однією проблемою одноосібного сліпого рецензування є те, що автори можуть бути не в змозі повністю зрозуміти або оскаржити зауваження та критику рецензента. Це пов'язано з тим, що вони не знають особи рецензента, а отже, не можуть обговорити з ним відгук безпосередньо або звернутися за додатковими роз'ясненнями. Така непрозорість може завадити авторам покращити свої роботи і призвести до розчарування та образи.

Альтернативи одиночному сліпому дослідженню

Дві альтернативи, які можуть підійти на роль єдиного сліпого рецензування, є такими:

Подвійне сліпе дослідження

Подвійне сліпе рецензування - це процес експертного оцінювання, при якому особи авторів і рецензентів приховані один від одного. Це означає, що автори не знають, хто рецензував їхню роботу, а рецензенти не знають осіб авторів, чию роботу вони оцінюють.

Під час подвійного сліпого рецензування автори зазвичай подають свої статті з титульною сторінкою, яка не містить жодної ідентифікаційної інформації, такої як їхні імена, місця роботи або контактні дані. Журнал або конференція Потім організатори надсилають манускрипт рецензентам, які оцінюють роботи, не знаючи, хто є їхніми авторами.

Мета подвійного сліпого рецензування - зменшити упередженість і потенційний конфлікт інтересів, які можуть виникнути, коли рецензентам відомі особи авторів. Подвійне сліпе рецензування має на меті гарантувати, що статті оцінюються виключно на основі їхніх наукових достоїнств, а не репутації, приналежності або особистих характеристик авторів.

Відкрита експертна оцінка

Відкрита експертна оцінка це процес рецензування, в якому особи авторів і рецензентів відомі один одному, що сприяє прозорості та відкритості в оцінюванні наукових робіт. При відкритому рецензуванні традиційне анонімне природа видаляється, а імена рецензентів розкриваються разом з опублікованою статтею.

Під час відкритого рецензування автори подають свої рукописи, а особи рецензентів стають відомими авторам. Така прозорість дозволяє прямий комунікація між авторами та рецензентами під час процесу рецензування, сприяючи конструктивному діалогу та з'ясуванню будь-яких питань чи пропозицій.

Програмне забезпечення для одиночного сліпого огляду

Існує кілька програмних платформ, які можуть полегшити процес одноосібного сліпого рецензування наукових робіт. Ось кілька прикладів:

 1. OpenConf: OpenConf - це система управління конференціями, яка підтримує одноосібне сліпе рецензування. Вона дозволяє авторам подавати свої статті та відстежувати хід рецензування. Система забезпечує анонімність, приховуючи інформацію про автора від рецензентів під час процесу оцінювання.
 2. EasyChair: EasyChair - це популярне програмне забезпечення для управління конференціями, яке пропонує функції для одноосібного сліпого рецензування. Воно дозволяє авторам подавати свої статті та забезпечує платформу для рецензентів для оцінки поданих матеріалів. EasyChair забезпечує анонімну взаємодію між авторами та рецензентами для збереження конфіденційності.
 3. Рукописи ScholarOne: ScholarOne Manuscripts - це комплексна система управління поданням та рецензуванням, яка використовується багатьма науковими журналами. Вона підтримує одноосібне сліпе рецензування, дозволяючи авторам подавати свої роботи, і забезпечує безпечну платформу для рецензентів для оцінки поданих робіт, зберігаючи при цьому анонімність.
 4. OJS (відкриті журнальні системи): OJS - це програмна платформа з відкритим кодом, яка широко використовується для управління академічними журналами. Вона пропонує можливості одноосібного сліпого рецензування, дозволяючи авторам подавати свої статті та полегшуючи процес рецензування завдяки функціям анонімного експертного оцінювання.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo - це система управління конференціями, яка підтримує одноосібне сліпе рецензування. Вона дозволяє авторам подавати свої статті та надає зручний інтерфейс для рецензентів, щоб оцінювати їх анонімно.

Одноосібне сліпе рецензування - це процес експертного оцінювання, при якому особи авторів приховуються від рецензентів. Рецензентам відомі особи авторів, але автори не знають осіб рецензентів.

При одноосібному сліпому рецензуванні автори подають свої роботи на оцінку, не розкриваючи своїх імен. Рецензенти оцінюють статті, не знаючи авторів, зосереджуючись виключно на змісті, якості та перевагах дослідження.

Основною метою одноосібного сліпого рецензування є забезпечення неупередженості та справедливості в процесі оцінювання. Приховуючи особи авторів, одноосібне сліпе рецензування має на меті запобігти упередженості, заснованій на репутації, інституційній приналежності або особистих стосунках.

Серед переваг одноосібного сліпого рецензування - сприяння справедливості та рівним можливостям, зменшення упередженості авторів, підвищення якості та ретельності досліджень, а також сприяння конструктивному зворотному зв'язку та змістовним дискусіям між рецензентами.

При односторонньому сліпому рецензуванні рецензентам відомі особи авторів, тоді як автори не знають, хто є рецензентами. При подвійному сліпому рецензуванні і автори, і рецензенти є анонімними один для одного, що забезпечує вищий рівень анонімності в процесі оцінювання.

Потенційні недоліки одноосібного сліпого рецензування включають ризик упередженого прийняття рішень, недостатню прозорість процесу оцінювання, а також труднощі у вирішенні проблем або з'ясуванні зворотного зв'язку через обмежену комунікацію між авторами та рецензентами.

Конфіденційність при однократному сліпому рецензуванні забезпечується шляхом приховування ідентичності авторів від рецензентів. Імена рецензентів, як правило, також не розголошуються. Крім того, очікується, що дискусії та обговорення між рецензентами будуть проводитися конфіденційно.

У більшості випадків автори не можуть запросити конкретних рецензентів для одноосібного сліпого рецензування. Вибір рецензентів, як правило, здійснюється редакторами конференції або журналу, щоб забезпечити неупередженість та об'єктивність оцінок.

Тривалість процесу одноосібного сліпого рецензування може варіюватися в залежності від конкретної конференції або журналу. Зазвичай рецензентам потрібно від кількох тижнів до кількох місяців, щоб оцінити подані статті та повідомити авторам остаточне рішення.

Додайте візуального ефекту вашим плакатам за допомогою наукових ілюстрацій та графіки

Що б ви відчули, якби отримали можливість спростити свої дослідження та зрозуміло пояснити їх вашій аудиторії? Візуальні ефекти допомагають розбити складний наукові теми у прості та зрозумілі концепції. Mind the Graph допоможе вам додати візуальний вплив на ваші плакати за допомогою наукові ілюстрації та графіки. Зареєструйтесь зараз! 

Роль одноосібного сліпого рецензування в наукових роботах
logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони