Användarvillkor


Senast uppdaterad den 12 augusti 2022.

Generaler

 • Denna webbplats ("Plats") ägs och drivs av Cactus Communications Private Limited genom dess dotterbolag Cactus Communications Services Pte. Ltd. inklusive dess dotterbolag. Alla hänvisningar till "vi", "oss", "vår", "jag" avser Cactus Communications Group. Tjänsterna erbjuds och tillhandahålls helt och hållet av Cactus Communications.
 • När du går in på, bläddrar igenom eller använder den här Webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller förbehåll, de nedan nämnda villkoren och meddelandena som anges häri, som uppdateras från tid till annan ("Villkor" eller "Villkor"). Så länge du följer Villkoren ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att gå in på, visa och använda denna Webbplats. Om du inte vill vara bunden av Villkoren samtycker du till att omedelbart avbryta din användning av denna Webbplats.
 • Dessa villkor beskriver hur besökare och användare av Mind the Graph (www.mindthegraph.com) får använda innehållet på webbplatsen och under vilka villkor de kan använda onlineredigeraren för att skapa eget innehåll.
 • Utöver dessa Användarvillkor styrs din användning av vår Webbplats även av följande policyer:

(i) Vår integritetspolicy, som finns tillgänglig här. Integritetspolicyn reglerar vår användning av dina personuppgifter. Den anger vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, var vi kan vidarebefordra dem till tredje part, under vilka omständigheter och av vilka skäl, samt all annan relevant information om vår användning och/eller behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

(ii) Vår cookiepolicy, som finns tillgänglig här. Vår policy för cookies reglerar vår användning av cookies och liknande teknik på vår webbplats. Den anger vilka typer av cookies vi använder, i vilket syfte vi använder dem, under vilka omständigheter vi kan placera cookies på din dator, enhet eller webbläsare samt annan relevant information om cookies, t.ex. hur du ändrar dina inställningar för att acceptera eller avvisa cookies.

 • Genom att komma åt och använda vår webbplats samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, och du samtycker till vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.
 • Om du inte samtycker till de metoder som anges i dessa användarvillkor, vår sekretesspolicy och/eller vår cookiepolicy får du inte använda vår webbplats.

Syftet med denna webbplats och dess innehåll

 • Mind the Graph är en SAAS-plattform (Software as a Service) ("Plattform") för akademisk infografik. Kunderna kan använda ett stort bibliotek med vetenskapliga illustrationer eller begära anpassade sådana, som är tillgängliga som en tjänst som ingår i abonnemanget.
 • All information som presenteras på denna webbplats ("innehåll") är endast avsedd i informationssyfte och skapar inte ett affärs- eller tjänsteförhållande mellan oss. Ett tjänsteförhållande kan upprättas när du gör en förfrågan om tjänsterna och vi accepterar den.
 • Vi förbehåller oss rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten, tryggheten och integriteten för våra system samt användarnas intressen är och förblir väl skyddade. I detta syfte kan vi vidta olika åtgärder för att verifiera och bekräfta äktheten, verkställbarheten och giltigheten av de tjänstebeställningar som du har gjort.

Registrering och skapande av konto

 • Vi kan ibland kräva att du registrerar dig för vissa produkter eller tjänster, och/eller för att göra inköp, eller registrera och/eller skapa ett konto/en profil för att komma åt, besöka och/eller använda vissa delar av tjänsten, eller tjänsten som helhet, i vilket fall du kan få, eller måste välja, ett lösenord och/eller användar-ID. och du kan tillhandahålla ett kredit-, betalkontonummer eller annan betalningsinformation, såväl som ditt namn, telefonnummer, e-postadress och/eller gatuadress. Annan personlig information som din ålder, kön och preferenser kan också komma att begäras. Alla dessa uppgifter kallas tillsammans för "Registreringsuppgifter". Dessutom kan du bli ombedd att tillhandahålla oss liknande information via telefon, post, sociala medier eller meddelanden (t.ex. e-post, SMS, MMS eller liknande teknik). Vi kan använda och dela din Registreringsinformation enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.
 • Du samtycker till, representerar, garanterar och förbinder dig till att all Registreringsinformation som du tillhandahåller är sann, korrekt, fullständig, uppdaterad och enbart din. Du får inte utge dig för att vara, imitera eller låtsas vara någon annan när du registrerar dig och/eller skapar ett konto/en profil på tjänsten. Om någon av dina registreringsuppgifter ändras är du ansvarig för att uppdatera dem omedelbart genom att använda den mekanism eller kontaktinformation på tjänsten som låter dig ändra eller uppdatera din registreringsinformation, om tillgänglig. Om ingen sådan mekanism eller kontaktinformation finns tillgänglig på tjänsten, vänligen meddela vår sekretesspolicysamordnare enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy. Vi har inget ansvar i samband med eller till följd av din underlåtenhet att upprätthålla korrekt, fullständig eller uppdaterad registreringsinformation, inklusive utan begränsning din underlåtenhet att ta emot kritisk information. Vi ska inte vara ansvariga för att verifiera din registreringsinformation.
 • Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din Registreringsinformation. Du får inte auktorisera eller tillåta någon annan att komma åt och/eller använda din Registreringsinformation, eller komma åt, besöka och/eller använda tjänsten med hjälp av ditt konto/profil och/eller Registreringsinformation. Du får inte komma åt och/eller använda någon annans registreringsinformation, eller komma åt, besöka och/eller använda tjänsten med hjälp av någon annans konto/profil och/eller registreringsinformation. Du får inte underlicensiera, överföra, sälja, hyra ut eller tilldela din Registreringsinformation till någon tredje part utan vårt skriftliga godkännande. Alla försök att göra detta kommer att vara ogiltiga och ska betraktas som ett väsentligt brott mot användarvillkoren.
 • Du är ensam ansvarig för all åtkomst eller besök till, användning av eller aktivitet på ditt konto/profil inklusive, men inte begränsat till, användning av kontot/profilen av någon person som använder din registreringsinformation, med eller utan tillstånd, eller som har tillgång till någon enhet på vilken ditt konto/profil finns eller är tillgänglig. Du bekräftar och samtycker till att vi kan, och du ger oss specifikt tillstånd att, behandla alla transaktioner, inklusive utan begränsning köp och/eller registrering för Produkter som initieras genom användning av din Registreringsinformation.
 • Om du har anledning att tro att ditt konto/profil inte längre är säkert (till exempel vid förlust, stöld eller obehörigt utlämnande eller användning av din Registreringsinformation), är du ansvarig för att omedelbart ändra den berörda Registreringsinformationen genom att använda mekanismen eller kontaktinformationen på tjänsten, om tillgänglig, och/eller stänga kontot/profilen. Om ingen sådan mekanism eller kontaktinformation finns tillgänglig på tjänsten, vänligen meddela omedelbart vår sekretesspolicysamordnare enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy.

Prenumeration

 • Prenumerationen på webbplatsen Mind the Graph ger tillgång till en fullständig version av produkten, inklusive ytterligare funktioner och en on-demand illustrationstjänst. Detta beror på vilken typ av prenumeration som valts, med olika kostnader. Mer information om vad som ingår i varje abonnemangstyp finns på http://mindthegraph.com/pricing.
 • I korthet erbjuder vi versionerna "Starter", "Student", "Researcher" och "Teams & Labs" av Mind the Graph-plattformen. "Starter"-versionen är perfekt för en första erfarenhet av plattformen och innehåller de grundläggande funktionerna. Med abonnemanget "Student" kan du redigera 2 figurer, ladda upp obegränsat med externa filer, använda upp till 10 vetenskapliga illustrationer i skapelserna och begära 1 illustration per månad till vår on-demand-tjänst. Prenumerationen "Researcher" tillåter obegränsad redigering av figurer, obegränsad uppladdning av externa filer, obegränsad användning av vetenskapliga illustrationer, begäran om upp till 5 on-demand-illustrationer per månad och har hög prioritet för support. Abonnemanget "Teams & Labs" tillåter obegränsad upplaga av figurer, obegränsad uppladdning av externa filer, obegränsad användning av vetenskapliga illustrationer, begäran om upp till 50 on-demand-illustrationer per månad och har hög prioritet för support. Det tillåter också delning av innehåll som team. Vi erbjuder ett rabatterat pris för skapande av infografik i abonnemanget "Teams & Labs".
 • Leveranstiden för anpassade illustrationer i individuella prenumerationer (Student och Researcher) är upp till 7 dagar från behandlingsdatumet. För Teams & Labs kommer schemat att fastställas mellan Mind the Graph och prenumeranterna.
 • De månatliga begäran om illustrationer är inte kumulativa.
 • Alla betalda abonnemang inkluderar nedladdningar utan vattenstämplar, återställning av raderade filer, högupplöst export och användning av mallar i plattformen.

Prenumerationens längd och förnyelse

 • Varje abonnemang kan tecknas med månads- eller årsbetalningar, med samma förmåner. Den enda skillnaden mellan månads- och årsabonnemang är den progressiva rabatten i årsabonnemanget. Månadsabonnemanget debiteras varje månad medan årsabonnemanget debiteras varje år, alltid med start vid tidpunkten för abonnemanget. Därför betraktas det som en förskottsbetalning som ger tillgång till plattformen för den följande prenumerationsperioden. Förnyelsen sker automatiskt för varje abonnemang. Kunden kommer att debiteras regelbundet för att säkerställa kontinuerlig tillgång till plattformen.

Avgifter och betalningar

 • Vi och tredje parts tjänsteleverantörer kan ta ut avgifter för produkter och/eller för åtkomst till någon del av tjänsten eller tjänsten som helhet. Du samtycker till att betala alla sådana avgifter till de priser plus tillämpliga skatter som gäller för den faktureringsperiod under vilken sådana avgifter och debiteringar uppstår. Om inte annat anges i tjänsten kommer alla avgifter att anges och debiteras i US-dollar. Vi och tredje parts tjänsteleverantörer förbehåller oss rätten att ändra beloppet för, eller grunden för att fastställa, eventuella avgifter, och att införa nya avgifter.
 • Om du anger ett kredit-, debiterings- eller betalkontonummer eller annan betalningsinformation vid registrering, vid köptillfället eller på annat sätt godkänner du, ger oss och våra tredjepartsleverantörer tillåtelse och instruerar oss och våra tredjepartsleverantörer att behålla sådan information och att debitera alla avgifter till sådan betalningsmetod.
 • Vi kan ta ut avgifter i förskott och månadsvis, årsvis, som engångsbelopp eller på annan basis. Alla avgifter ska betalas omgående och är, om inget annat anges, inte återbetalningsbara. Du måste meddela oss om eventuella faktureringsproblem eller avvikelser inom sju (7) dagar efter det att de först visas på ditt kontoutdrag; annars avstår du från rätten att ifrågasätta eller bestrida sådana problem eller avvikelser.
 • Du är ansvarig för att på egen bekostnad skaffa och underhålla all utrustning, maskinvara, programvara och telefon, kabel, mobil, trådlös, internet och andra tjänster som krävs för att komma åt, besöka och/eller använda tjänsten. Om du använder tjänsten via en mobil enhet kan din mobiloperatör debitera dig avgifter för data, textmeddelanden och andra mobila åtkomst- eller kommunikationstjänster.

Policy för återbetalning/avbokning

 • Om kunden inte vill fortsätta att använda Plattformen kan han eller hon välja att säga upp abonnemanget för att undvika att debiteras under den kommande perioden. Den uppsagda prenumerationen innebär inte en omedelbar blockering av Plattformen, utan man kommer fortfarande att kunna använda Plattformen normalt fram till slutet av den aktuella perioden. Om abonnemanget INTE sägs upp kommer det att förnyas automatiskt varje period. Det är vår policy att inte återbetala användare som helt enkelt glömmer att avbryta. Vårt betalningssystem är utformat för att förhindra förekomsten av systematiska misstag och vi kommer alltid att göra vårt bästa för att lösa alla frågor som eventuellt uppstår. Återbetalningar kommer att beviljas vid dubbel betalning eller prenumeration, vid debitering av en prenumeration när kunden redan har avbrutit den före förnyelseperioden, eller i någon annan rimlig situation. Vi återbetalar inte en prenumeration på grund av en ofullständig uppsägningsprocess och/eller när kunden av någon anledning har glömt att säga upp prenumerationen i tid. Eventuella specialfall kommer att utvärderas av Customer Success-teamet och kommuniceras i enlighet med detta.
 • Vid PayPal-avbokning avslutas kundens prenumeration omedelbart och den återstående prenumerationsperioden, om någon, löper ut utan någon återbetalning för densamma.

Uppsägning eller avstängning

 • Vi förbehåller oss rätten att, utöver våra andra åtgärder, säga upp, avbryta, stänga av och/eller begränsa tjänsten, ditt konto/din profil, din möjlighet att komma åt, besöka och/eller använda tjänsten eller någon del därav (inklusive någon produkt eller något innehåll), inklusive utan begränsning någon av våra påstådda skyldigheter enligt detta, av någon eller ingen anledning, med eller utan föregående meddelande. I händelse av uppsägning eller avbrott av ditt konto/profil, din möjlighet att komma åt, besöka och/eller använda tjänsten eller någon del därav (inklusive någon produkt eller innehåll) förbehåller vi oss rätten att, utöver våra andra åtgärder, omfördela och/eller tillåta en annan användare att använda dina konto-/profiluppgifter, inklusive utan begränsning lösenord och/eller användar-ID.
 • Även om tjänsten, din möjlighet att komma åt, besöka och/eller använda tjänsten eller någon del därav (inklusive någon produkt eller innehåll), avslutas, avbryts, stängs av eller begränsas, av dig eller av oss, har vi ingen skyldighet att (men vi kan efter eget gottfinnande) ta bort något innehåll, och därför kan kopior av all information med avseende på ditt konto / profil och/eller innehåll som du kan ha lagt upp, laddat upp, överfört, skickat eller på annat sätt gjort tillgängligt på eller via tjänsten, behållas och/eller vara synliga av oss, tredje parts tjänsteleverantörer och / eller andra tredje parter, inklusive andra användare. Vi har dock ingen skyldighet att behålla, lagra eller förse dig med någon information med avseende på ditt konto / profil och/eller innehåll som du kan ha publicerat, laddat upp, överfört, skickat eller på annat sätt gjort tillgängligt på eller via tjänsten.

Immateriella rättigheter

 • Innehållet som presenteras på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till text, design, programvara, grafik, ljud, video, HTML-kod, programvara, källkod och data) skyddas av upphovsrättslag, patentlag, varumärkeslag och andra tillämpliga lagar om immateriella rättigheter och är vår exklusiva egendom. Du samtycker till att följa alla instruktioner på denna webbplats som begränsar hur du får använda innehållet.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter till denna webbplats och dess innehåll. Innehållet får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något som helst sätt utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du får använda innehållet för dina begränsade personliga och icke-kommersiella ändamål i enlighet med tillämplig lag om immateriella rättigheter. Du får ladda ner och skriva ut en kopia av allt innehåll som uttryckligen anges som tillgängligt för nedladdning enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Förutsatt dock att du härmed samtycker till att inte ändra det innehåll som laddats ner på något sätt och att du inte ska ändra någon upphovsrätt, varumärke och andra meddelanden eller symboler om äganderätt som bifogas / fästs på sådant innehåll. All annan användning eller modifiering av innehållet utan vårt föregående skriftliga tillstånd är uttryckligen förbjudet.
 • Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats är vår enda och exklusiva egendom. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt till någon upphovsrätt, varumärke, logotyp, servicemärke eller annat äganderättsligt intresse för oss eller någon tredje part.

Creative Commons-licens

 • Innehållet som lagras i och skapas med mindthegraph.com är tillgängligt under en Creative Commons-licens för fri kultur. Gratisanvändare får offentligt presentera infografik som skapats med Mind the Graph-redigeraren och använda de illustrationer som finns tillgängliga på webbplatsen, förutsatt att Mind the Graph-vattenmärkeslogotypen finns kvar i bilden, som exporteras via webbplatsen. Ändringar av tidigare arbete kan också utföras, om du samtycker till att också dela det modifierade arbetet. Genom att använda webbplatsen tillåter du också andra Mind the Graph-användare att använda dina illustrationer och skapa vidare på dem, enligt samma villkor. Detta är känt i CC-communityt som "attribution share-alike 4.0 licensing". Mer information om denna licens finns på http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Prenumeranter har rätt till fulla rättigheter till sina skapelser och erkänns som författare, behåller sina rättigheter och förmåga att överföra författarrättigheter till tredjepartsförlag utan föregående samråd med Mind the Graph. De kan också utföra offentliga presentationer av bilderna efter eget gottfinnande.

Egenskaper för Creative Commons-licensen som används för gratisanvändare

 • Hyllning - Du måste ange lämplig källa, tillhandahålla en länk till licensen och ange om ändringar har gjorts. Du kan göra detta på valfritt sätt, men inte på ett sätt som antyder att licensgivaren stöder dig eller din användning. Vi föreslår att det publicerade materialet nämner följande mening "Figure created in the Mind the Graph Platform, available at www.mindthegraph.com" i lämpligt avsnitt i din artikel, kurs eller konferensföreläsning, när så är möjligt.
 • Dela på samma sätt - Om du remixar, omvandlar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.
 • Inga ytterligare restriktioner - Du får inte tillämpa juridiska villkor eller tekniska åtgärder som juridiskt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter.
 • Användarna kan fritt gå in på vår webbplats och exportera infografiken till:
  • Andel - kopiera och vidaredistribuera materialet i något medium eller format
  • Anpassa - remixa, omvandla och bygga vidare på materialet för vilket ändamål som helst, även kommersiellt.
 • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.
 • Det innehåll som skapas i Mind The Graph betraktas som privat och får endast användas av upphovsmannen.
 • För att göra innehållet offentligt måste användaren dela skapelsen med andra utvalda användare med funktionen Dela skapelse, eller dela skapelsens URL (endast tillgängligt för användaren som skapat innehållet), eller om innehållet publiceras i tidskrifter eller något annat offentligt medium.

Garantier för kunder

 • Du äger upphovsrätten till det källmaterial som du tillhandahåller oss för att utnyttja tjänsterna och har gett oss tillstånd att använda källmaterialet för att tillhandahålla de tjänster som du har planerat från oss.
 • I de fall upphovsrätten inte ägs av dig eller du inte har nödvändiga rättigheter för att ge oss tillstånd att använda källmaterialet, åtar du dig att inhämta nödvändiga tillstånd för vår räkning och att ge oss tillstånd att använda sådant källmaterial.
 • Du samtycker till att hålla oss skadeslösa i händelse av att tredje part hävdar intrång i upphovsrätten till den slutprodukt som skapats av oss eller andra krav från tredje part som härrör från brott mot dessa villkor från din sida.
 • Du samtycker härmed till att tillgång till vissa delar av denna webbplats kan vara tillgänglig endast för registrerade användare. För att bli en registrerad användare kan du behöva tillhandahålla oss viss information. Du intygar och garanterar härmed att all information som lämnas till webbplatsen är sann, fullständig och korrekt.

Användargenererat innehåll

 • Mind the Graph-användaren kan sammanställa och/eller skapa visuell information på Plattformen med hjälp av de digitala verktyg och tillgångar som tillhandahålls ("Användargenererat innehåll"). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, de filer som användaren frivilligt laddar upp på plattformen och/eller får tillgång till i någon form via tjänsteintegration med bildbanker, videobanker eller någon annan form av innehåll som användaren får tillgång till via plattformen och som används i sammansättningen av bilder, diabilder, infografik och presentationer. Innehåll som laddats upp och/eller skapats av användaren lagras i vår databank och är tillgängligt för Mind the Graph vid behov. Inga känsliga konfidentiella uppgifter bör laddas upp eller användas i bilderna utan tydlig avsikt att göra det, under möjligheten att det så småningom ses av någon av företagets anställda. Även om företaget tekniskt sett kan visualisera användargenererat innehåll, har det ingen avsikt och/eller praxis att granska innehållet, och det stöder inte heller i någon form det genererade innehållet. 
 • Genom att använda plattformen bekräftar du att du samtycker till dessa användarvillkor och att du har rätt att använda allt innehåll som eventuellt laddas upp till plattformen. Användaren samtycker också till att han/hon är den enda som är ansvarig för eventuella konsekvenser av att använda plattformen för att generera innehåll som bryter mot någon uppförandekod. Du är den enda som är ansvarig för det innehåll som genereras när du använder plattformen. Den offentliga presentationen av innehållet i digitala, tryckta medier eller via webben innebär inte att Mind the Graph associeras med innehållet. Innehåll som laddas ner av "starters"-användare innehåller som standard en Mind the Graph-logotyp i vattenmärket. Detta innebär inte ett avtal eller stöd från företaget i någon form.
 • Om du lämnar feedback eller förslag till Mind the Graph eller dess relaterade tjänster, bekräftar du att innehållet inte är konfidentiellt och du ger företaget tillstånd att använda det efter eget gottfinnande, utan någon underrättelse eller ersättning av något slag. I detta dokument betraktas feedback och all kommunikation via plattformen som användargenererat innehåll. Oavsett vad som anges ovan behåller du äganderätten och rättigheterna till alla tillgångar, bilder eller innehåll som används i plattformen och som du redan ägde tidigare. 
 • Vänligen respektera plattformen, företaget, dess anställda och de andra användarna och avstå från att använda olämpliga formuleringar eller olämpligt uppförande. Vi rekommenderar starkt att du inte skapar, använder eller reproducerar något innehåll som anses vara respektlöst mot någon av de ovannämnda personerna. Vänligen avstå från att använda något innehåll, i någon form på plattformen, som kan anses vara: stötande, kränkande, förtalande, pornografiskt, olagligt, våldsamt, hotfullt eller obscent. Skapa, använd eller reproducera inte något innehåll som kan göra intrång i upphovsrätt från företag eller privatpersoner. Du får inte publicera eller dela konfidentiella uppgifter, inklusive ditt lösenord, via plattformen. Skapa, använd eller reproducera inte något innehåll i plattformen som bryter mot denna licens för användarvillkor.

Tillgång till Youtube API och innehåll från tredje part

 • Mind the Graph använder en anslutning till Youtube-innehåll via API, vilket innebär att en del av innehållet (t.ex. ljud, videor och videoomslag) som presenteras på plattformen kan komma från tredje part. Genom att använda Mind the Graph samtycker du också till att vara bunden av Youtube användarvillkor. Du kan läsa användarvillkoren för YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

Användning av webbplatsen

 • Du samtycker härmed till att inte använda kontaktinformation som tillhandahålls på webbplatsen för några obehöriga ändamål, inklusive men inte begränsat till marknadsföring. Du får inte använda någon maskinvara eller programvara som är avsedd att skada eller störa webbplatsens korrekta funktion eller att i hemlighet fånga upp något system, data, personlig information eller innehåll på webbplatsen. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något som helst sätt. Vi förbehåller oss härmed rätten att, efter eget gottfinnande, begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande till dig.
 • Du samtycker till och åtar dig att använda Webbplatsen på lämpligt sätt. Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till och åtar dig att när du använder webbplatsen kommer du inte att göra följande:
  • Ladda upp källfiler som gör intrång i patent, varumärken, upphovsrätt eller annan äganderätt/intellektuell äganderätt som tillhör en annan person eller Posta information som tillhör en annan person och som du inte har någon rätt till;
  • Ladda upp källfiler som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller skadade filer, eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos webbplatsen eller en annan användares dator, datorsystem/nätverk/databas eller användarens data eller programvara;
  • Publicera information som skadar minderåriga eller på annat sätt kränker andra användares lagliga rättigheter;
  • Posta information som gör intrång i patent, varumärken, upphovsrätt eller annan äganderätt/intellektuell egendom som tillhör en annan person eller Posta information som tillhör en annan person och som du inte har någon rätt till Posta filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, knapptryckningsloggare, spionprogram, adware eller korrupta filer, eller någon annan datakod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra, skada eller begränsa funktionen hos webbplatsen eller en annan användares dator, datasystem/nätverk/databas eller användarens data eller programvara;
  • Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev på webbplatsen;
  • Ladda ner en fil som lagts upp av en annan användare och som du vet, eller rimligen borde veta, inte lagligen får distribueras på ett sådant sätt;
  • Skicka information som lurar eller vilseleder mottagaren om ursprunget till sådana meddelanden eller utger sig för att vara en annan person eller kommunicerar information som är grovt stötande eller hotfull till sin natur;
  • Bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar som för tillfället är i kraft;
  • Göra Webbplatsen tillgänglig via ett nätverk där den kan användas av flera enheter eller flera användare samtidigt.
 • Du är ensam ansvarig för att följa lagarna i det land från vilket du besöker denna webbplats och du samtycker till att du inte kommer att få tillgång till eller använda informationen på denna webbplats i strid med sådana lagar. Dessutom får du inte använda denna webbplats:
  • På ett sätt som bryter mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar eller förordningar;
  • På ett sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller som har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt;
  • Avvisa en användare från att registrera sig på webbplatsen utan att ange någon anledning till detta;
  • Att sända, eller låta sända, oönskad eller obehörig reklam eller reklammaterial eller någon annan liknande form av uppmaning (spam) eller något material som du inte är behörig att använda, avslöja, distribuera eller dela.
 • Du garanterar och intygar att du är ägare till det innehåll som du publicerar på webbplatsen ("användarinnehåll") eller på annat sätt är behörig att använda användarinnehållet och att användarinnehållet inte gör intrång i någon annan persons äganderätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Du garanterar vidare att såvitt du vet har ingen talan, process, förfarande eller utredning inletts eller hotats avseende något användarinnehåll, inklusive varumärke, handelsnamn, servicemärke och upphovsrätt som tidigare eller för närvarande används av dig i samband med användarinnehållet.
 • Du samtycker härmed till att tillgång till vissa delar av denna webbplats kan vara tillgänglig endast för registrerade användare. För att bli en registrerad användare kan du behöva svara på vissa frågor och tillhandahålla viss personlig information. Svaren på sådana frågor kan vara obligatoriska och/eller frivilliga. Du intygar och garanterar härmed att all information som lämnas till webbplatsen är sann, fullständig och korrekt.

Lagstiftningsbefogenheter

 • Du bekräftar och godkänner härmed att vi förbehåller oss rätten att:
  • Begränsa, neka eller begränsa användningen av eller åtkomsten till webbplatsen i sin helhet eller vissa delar av webbplatsen för specifika användare, inklusive dig själv, efter eget gottfinnande;
  • Avvisa en användare från att registrera sig på webbplatsen utan att ange någon anledning till detta;
  • Avstänga/upphäva/avaktivera en användares konto/registrering av någon anledning som vi anser lämplig, eller
  • radera, redigera eller flytta något innehåll som publicerats på webbplatsen av någon som helst anledning.
  • Använda ditt namn, din logotyp eller något annat varumärke för marknadsföring och PR-aktiviteter om du har utnyttjat någon tjänst från vår webbplats. Sådan användning ska ske på ett sätt som inte avviker från dina rättigheter till dina varumärken, namn och logotyper av oss.
  • Använda dina källfiler som laddats upp på denna plattform för att analysera, förbättra eller utveckla och bygga tjänster, verktyg och system för kundförmåner

Konfidentialitet

 • Vi skall upprätthålla fullständig sekretess för källfiler. Alla våra leverantörer är enligt avtal skyldiga att upprätthålla strikt sekretess för användardata och har åtagit sig att inte avslöja sådan konfidentiell information för obehöriga personer. Åtkomst till användardata är begränsad till den person som ansvarar för eller är skyldig att arbeta med dokumentet. Vi försäkrar också att vi följer tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter och lovar att hantera kundens personuppgifter med stor omsorg.
 • Den personliga information som samlas in från användarna av oss ska hållas och underhållas i enlighet med vår "Sekretesspolicy".

Överträdelse av allmänna villkor

 • När en överträdelse av dessa Villkor har inträffat kan vi vidta alla eller någon av följande åtgärder eller någon annan sådan åtgärd som vi anser lämplig, inklusive men inte begränsat till följande:
  • Omedelbar, tillfällig eller permanent indragning av din rätt att använda webbplatsen;
  • Utfärdande av en varning till dig;
  • Inledande av rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader och utgifter som vi drabbas av på skadeståndsbasis (inklusive men inte begränsat till rimliga administrativa och juridiska kostnader); och
  • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter om det är rimligt nödvändigt.
  • Vi frånsäger oss härmed uttryckligen allt ansvar för alla åtgärder som vi vidtar som svar på ett brott mot villkoren som begåtts av dig.

Skadestånd

 • Du samtycker härmed till att ersätta, försvara och hålla oss och våra dotterbolag och deras direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underentreprenörer och leverantörer skadeslösa från och mot alla förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga juridiska avgifter och domstolskostnader, som uppstår eller följer av din användning av webbplatsen och brott mot dessa användarvillkor. Om du orsakar en teknisk störning av webbplatsen eller de system som överför webbplatsen till dig eller andra, samtycker du till att vara ansvarig för alla förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga juridiska avgifter och domstolskostnader, som uppstår eller följer av den störningen.
 • Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen, varken garanterar vi eller gör några utfästelser om kvaliteten, riktigheten eller fullständigheten av något innehåll på webbplatsen. Under inga omständigheter ska vi eller någon av våra anställda, direktörer, aktieägare eller representanter hållas ansvariga för direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, speciella, följdskador eller för förlorade vinster eller intäkter, affärsavbrott, förlust av data eller andra skador som uppstår till följd av: (a) användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller beroende av något innehåll på denna webbplats; (b) obehörig åtkomst till eller ändring av användarens överföringar eller data; (c) skador för förlust av användning, data eller vinster, som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen eller utförandet av webbplatsen; (d) eventuella förseningar eller oförmåga att använda webbplatsen eller relaterade tjänster som tillhandahålls på webbplatsen; (e) webbplatsens otillgänglighet under periodiska underhållsåtgärder eller oplanerad avstängning av åtkomst till webbplatsen som kan uppstå på grund av tekniska skäl eller av någon anledning utanför vår kontroll; (f) avbrott eller förseningar i tillhandahållandet av tjänster eller åtkomst till denna webbplats på grund av force majeure-händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, översvämning, brand, blockader, upplopp, embargon, myndighetsåtgärder, sanktioner, strömavbrott, bristande tillgänglighet eller funktion hos betalningsgatewaytjänster, störningar i kommunikationstjänster i något land eller område, etc. (g) alla andra frågor som rör webbplatsen eller de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, eller som på annat sätt uppstår till följd av användningen av webbplatsen, oavsett om de baseras på avtal, skadestånd, försumlighet, strikt ansvar eller annat.

Ändringar av webbplatsen och dessa villkor

 • Vi kan ändra eller modifiera funktionerna på webbplatsen med avseende på olika användare, eller ändra någon av funktionerna eller införa nya funktioner på webbplatsen utan föregående meddelande till någon användare.
 • Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av dessa Villkor, helt eller delvis, när som helst, tillfälligt eller permanent, utan föregående meddelande och utan ansvar, genom att publicera reviderade villkor på Webbplatsen. Du samtycker härmed till att det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera eventuella ändringar som görs i dessa Villkor. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter eventuella ändringar av dessa Villkor innebär att du accepterar de uppdaterade Villkoren.

Åldersbegränsningar

 • Vår webbplats är inte avsedd att användas av personer under 18 år.
 • Vi behandlar inte medvetet eller avsiktligt personuppgifter för personer under 18 år.
 • Du får inte använda vår webbplats, köpa eller försöka köpa någon av våra produkter eller tjänster, eller skicka någon personlig information till oss, om du är under 18 år.

Friskrivningsklausuler och begränsning av ansvar

 • Mind the Graph garanterar inte tillförlitligheten i användningen av material och information som finns på dess webbplats, och stöder inte heller på något sätt det innehåll som skapas av dess användare. Vi kan inte garantera äktheten i de uppgifter som användarna publicerar på webbplatsen Mind the Graph. Mind the Graph ansvarar inte för eventuella förluster eller skador i samband med användning av eller exponering för innehåll som finns tillgängligt på www.mindthegraph.com eller någon användarskapad infografik som publiceras, e-postas, nås, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via webbplatsen. Som användare av webbplatsen är du ensam ansvarig för eventuella skador eller förluster för någon part till följd av dina aktiviteter på webbplatsen.
 • Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tillförlitligt innehåll via denna webbplats, garanterar vi inte att denna webbplats är fri från felaktigheter, fel och/eller utelämnanden. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information, som endast tillhandahålls för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats utan att meddela dig.
 • Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Inbäddade webbplatser"). De Inbäddade webbplatserna är inte under vår kontroll och vi ansvarar inte för innehållet på någon Inbäddad webbplats, inklusive utan begränsning någon länk som finns på en Inbäddad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av en Inbäddad webbplats. Vi ansvarar inte för någon form av överföring, oavsett vilken, som tas emot av dig från någon inbäddad webbplats. Vi tillhandahåller dessa länkar eller tillåter användare att tillhandahålla dig dessa länkar endast som en bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte att vi stöder de inbäddade webbplatserna eller någon information som finns på den inbäddade webbplatsen eller någon koppling till operatörerna eller ägarna av den inbäddade webbplatsen
 • Du bekräftar härmed uttryckligen att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller all information som du skickar till oss eller som publiceras på webbplatsen kan läsas eller fångas upp av andra om det inte finns ett särskilt meddelande om att ett visst meddelande (till exempel kreditkortsinformation) är krypterat (skickas i kod). Det klargörs uttryckligen att vi inte har något ytterligare ansvar gentemot dig på grund av att du har skickat ett meddelande till oss.
 • Utan att begränsa våra uttryckliga garantier och skyldigheter enligt dessa villkor frånsäger vi oss härmed alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, äganderätt, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål och garantier relaterade till tredje parts utrustning, material, tjänster eller programvara. Med undantag för de uttryckliga garantier som anges i detta avsnitt tillhandahålls våra tjänster "i befintligt skick" i den utsträckning som tillåts enligt lag. I den mån denna friskrivningsklausul strider mot tillämplig lag, kommer omfattningen och varaktigheten av alla tillämpliga garantier att vara det minimum som tillåts enligt den lagen.
 • Vårt sammanlagda ansvar enligt dessa Användarvillkor ska inte överstiga det totala belopp som du har betalat eller ska betala för en viss tjänst.
 • För att undvika tvivel klargörs att om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor gör vi inga utfästelser, garantier eller utfästelser, skriftliga eller muntliga, uttryckliga eller underförstådda, till användaren eller till någon annan person eller enhet angående tjänsterna, innehållet på webbplatsen, någon maskinvara eller programvara.

Klagomålshantering

 • Om du har några invändningar eller klagomål i samband med din användning av webbplatsen, vänligen kontakta oss på contact@mindthegraph.com, som ska svara på dina invändningar inom 14 dagar.

Tillämplig lag och avskiljbarhet

 • Dessa Användarvillkor regleras av och skall tolkas i enlighet med Singapores lagar och uteslutande vara föremål för jurisdiktion av lämpliga domstolar belägna i Singapore.
 • Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor av en domstol anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse, endast i sådan jurisdiktion, anses vara avskiljbar och ineffektiv i den utsträckning som sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet föreligger och de återstående bestämmelserna ska förbli i full kraft och effekt.
sv_SESwedish