Onderzoekers worden vaak geconfronteerd met de moeilijkheid om een evenwicht te vinden tussen de hoeveelheid informatie in de hoofdtekst en de wens om nuttig aanvullend materiaal op te nemen bij het schrijven van een onderzoeksverslag. 

Hier komt de bijlage om de hoek kijken. Hoewel het een optioneel onderdeel is, kan de bijlage bijdragen tot de duidelijkheid en volledigheid van een onderzoeksverslag. 

In dit artikel kijken we naar het doel en de voordelen van het gebruik van een bijlage in een onderzoeksverslag, en doen we aanbevelingen om dit onderdeel met succes in je werk op te nemen.

Wat is een bijlage bij een onderzoeksartikel?

Een bijlage bij een onderzoeksverslag is een onderdeel dat aan het eind van een onderzoeksverslag kan worden opgenomen. Het wordt gebruikt om aanvullend materiaal te geven dat belangrijk is voor de paper, maar niet helemaal nodig is voor het primaire argument of de conclusies in de paper. 

Tabellen, grafieken, ruwe gegevens, transcripties van interviews, vragenlijsten, afbeeldingen en ander ondersteunend bewijsmateriaal kunnen allemaal in de bijlage worden opgenomen. Het doel van de bijlage is extra details en ondersteuning te bieden voor de onderzoeksresultaten die in het artikel worden gepresenteerd, zonder de aandacht van de lezer af te leiden van het hoofdargument.

Is een bijlage noodzakelijk in een onderzoeksartikel?

Een bijlage bij een onderzoeksverslag wordt gewoonlijk opgenomen wanneer de hoeveelheid aanvullend materiaal te uitgebreid of te complex is om in de hoofdtekst op te nemen, of wanneer het materiaal de stroom van het betoog zou onderbreken als het in de hoofdtekst was opgenomen. 

De onderzoeker kiest normaliter zelf of hij een bijlage toevoegt of niet. Een bijlage kan ook worden toegevoegd als de uitgever of de academische instelling dat vereist. 

Niettemin kan de bijlage van een onderzoeksartikel een nuttige aanvulling zijn, omdat onderzoekers er meer materiaal en ondersteuning voor hun studieresultaten in kwijt kunnen zonder afbreuk te doen aan het primaire argument.

Wat moet er in de bijlage van een onderzoeksartikel staan?

De bronnen die kunnen worden opgenomen in een bijlage bij een onderzoeksverslag variëren op basis van de aard van het onderzoek en de specifieke vereisten voor het verslag. Maar hier zijn enkele standaardvoorbeelden van wat je in de bijlage van een onderzoeksartikel kunt opnemen:

 • Figuren en tabellen: De bijlage kan extra tabellen, figuren, grafieken of diagrammen bevatten die meer diepgaande informatie of een andere presentatie van de gegevens geven;
 • Grote datasets of ruwe gegevens: De bijlage kan grote datasets of ruwe gegevens bevatten die zijn gebruikt om tot de conclusies en bevindingen in de publicatie te komen. Dit stelt geïnteresseerde lezers in staat de gegevens te evalueren of toe te passen in toekomstige studies; 
 • Vragenlijsten en enquêtes: Indien het onderzoek gegevensverzameling via enquêtes of vragenlijsten omvatte, kan de bijlage een voorbeeld van de in het onderzoek gebruikte enquête of vragenlijst bevatten;
 • Transcripties van interviews: Indien het onderzoek het houden van interviews omvatte, kan de bijlage transcripties van dergelijke interviews bevatten;
 • Aanvullende methodologische details: De bijlage kan extra methodologische details van de studie bevatten die niet in de hoofdtekst van het document konden worden opgenomen;
 • Aanvullende documenten: Toestemmingsformulieren, toestemmingsformulieren of ethische goedkeuringsdocumenten. 

Stappen voor het schrijven van een onderzoeksartikel bijlage

 1. Bepaal welke items er in komen: Alvorens te beginnen met het schrijven van de bijlage, is het van cruciaal belang vast te stellen welke items zullen worden opgenomen. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van de studie en de unieke behoeften van het document; 
 1. Label de bijlage sectie: Label het bijlage-gedeelte en geef het een nauwkeurige titel die het verstrekte item weergeeft. Bijvoorbeeld "Bijlage A: Enquêtevragen" of "Bijlage B: Ruwe gegevens". Dit zal de lezers duidelijk maken wat er in de bijlage staat;
 1. Organiseer: De items in de bijlage moeten logisch en duidelijk worden georganiseerd. Zij kunnen worden gesorteerd op soort (bijvoorbeeld tabellen, figuren of transcripties), bron (bijvoorbeeld enquêtegegevens, transcripties van interviews) of enige andere relevante factor;
 1. Geef context: De bijlage-items moeten worden ondersteund door een korte beschrijving die context biedt en uitlegt hoe zij verband houden met het onderzoek in de paper;
 1. Kruisverwijzing: Als er in de primaire tekst van het document wordt verwezen naar punten in de bijlage, moeten deze correct worden gekruist, zodat de lezer ze gemakkelijk kan terugvinden. 

Benadrukt moet worden dat de bijlage alleen materiaal mag bevatten dat rechtstreeks verband houdt met het onderzoek en dat de conclusies in het document ondersteunt. Zorg ervoor dat u geen informatie opneemt die niet rechtstreeks verband houdt met het onderzoek.

Opmaak van een onderzoeksdocument bijlage

Het citatieformaat, de titel, de locatie en de paginanummers van een bijlage bij een onderzoeksverslag moeten nauwkeurig worden geformatteerd. Hier volgen enkele richtlijnen:

 • Citaat: Zorg in de eerste plaats voor nauwkeurige citaten. De meest gebruikte standaarden zijn APA, MLA en Chicago. Daarom moet je de vereiste opmaakstandaarden verduidelijken.
 • Titel: De titel dient beschrijvend te zijn en de aard van de opgenomen items weer te geven. De titel dient bovenaan de eerste bladzijde van de bijlage te worden geplaatst.
 • Locatie: De bijlage moet aan het eind van het werkstuk worden ingevoegd, na de bibliografie. Tenzij anders vereist.
 • Pagina nummer: Vanaf bladzijde 1 dient elke bladzijde opeenvolgend genummerd te worden. Als de bijlage meer dan één bladzijde beslaat, voeg dan op elke volgende bladzijde het label en de titel toe.

Word lid van onze snelgroeiende gemeenschap om wetenschappelijke communicatie te revolutioneren

Mind the Graph is een online platform dat onderzoekers, wetenschappers en docenten een verscheidenheid aan hulpmiddelen en sjablonen voor wetenschappelijke illustraties biedt. Het is bedoeld om gebruikers te helpen bij het maken van professioneel ogende grafieken, diagrammen en illustraties voor gebruik in onderzoekspapers, presentaties en onderwijsmateriaal. 

Een van de eenvoudigste platforms om te gebruiken om uw werk op te laten vallen! Begin nu met het gebruik van Mind The Graph.

logo-subscribe

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen