Enkelt tilfeldig utvalg og dets betydning for datainnsamling

Er du forvirret over enkle tilfeldige utvalg? Lær hvordan denne teknikken plukker ut objektive utvalg for rettferdig forskning.