Kirjeenvaihtajan rooli akateemisessa julkaisutoiminnassa

Avaa vastaavan kirjailijan salaisuudet! Opi, mitä menestyksekäs vastaava kirjoittaja vaatii ja miten sitä käytetään.