Условия за ползване


Последна актуализация август 12, 2022.

Генерали

 • Този уебсайт ("Сайт") е собственост и се управлява от Cactus Communications Private Limited чрез нейното дъщерно дружество Cactus Communications Services Pte. Ltd., включително нейните филиали. Всички позовавания на "ние", "нас", "наш", "аз" се отнасят до Cactus Communications Group. Услугите се предлагат и предоставят изцяло от Cactus Communications.
 • Когато осъществявате достъп до, разглеждате или използвате този Сайт, Вие приемате, без ограничения или квалификации, посочените по-долу условия и уведомления, посочени в него, както се актуализират периодично ("Условия" или "ОУ"). Докато спазвате Условията, ние ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да влизате, разглеждате и използвате този Сайт. Ако не желаете да се обвързвате с Условията и разпоредбите, се съгласявате незабавно да преустановите използването на този Сайт.
 • Тези ОУ описват как посетителите и потребителите на Mind the Graph (www.mindthegraph.com) могат да използват съдържанието на Сайта и при какви условия могат да използват онлайн редактора за създаване на собствено съдържание.
 • В допълнение към настоящите Условия за ползване, използването на нашия Сайт се урежда и от следните политики:

(i) Нашата политика за поверителност, която е достъпна тук. Политиката за поверителност урежда използването на вашата лична информация. В нея се посочват видовете лична информация, която събираме, причините, поради които я събираме, как я използваме, къде можем да я предадем на трети страни, при какви обстоятелства и по какви причини, както и всяка друга подходяща информация, свързана с използването и/или обработката на вашата лична информация от наша страна и вашите права във връзка с вашата лична информация.

(ii) Нашата политика за бисквитките, която е достъпна тук. Нашата политика за бисквитките урежда използването на бисквитки и подобни технологии на нашия уебсайт. В нея се посочват видовете бисквитки, които използваме, целите, за които ги използваме, обстоятелствата, при които можем да поставим бисквитки на вашия компютър, устройство или браузър, както и друга важна информация, свързана с бисквитките, като например как да промените предпочитанията си за приемане или отхвърляне на бисквитки.

 • С достъпа до и използването на нашия Сайт вие се съгласявате с обработката на вашата лична информация в съответствие с нашата политика за поверителност и се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.
 • Ако не сте съгласни с практиките, описани в настоящите Условия за ползване, нашата политика за поверителност и/или нашата политика за бисквитки, не трябва да използвате нашия Сайт.

Цел на този сайт и съдържанието в него

 • Mind the Graph е SAAS (софтуер като услуга) платформа ("Платформата") за академични инфографики. Клиентите могат да използват огромна библиотека от научни илюстрации или да заявят персонализирани такива, които се предлагат като услуга, включена в абонамента.
 • Цялата информация, представена на този Сайт ("Съдържание"), е само с информативна цел и не създава отношения на бизнес или професионални услуги между нас. Отношения за услуги могат да бъдат установени, когато подадете заявка за услуги и същата бъде приета от нас.
 • Запазваме си правото да предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че сигурността, безопасността и целостта на нашите системи, както и интересите на техните потребители, са и остават добре защитени. За тази цел можем да предприемем различни стъпки, за да проверим и потвърдим автентичността, изпълнимостта и валидността на поръчките за услуги, направени от вас.

Регистрация и създаване на акаунт

 • Понякога може да изискваме да се регистрирате за определени продукти или услуги и/или да правите покупки, или да се регистрирате и/или да създадете акаунт/профил за достъп, посещение и/или използване на определени части от услугата или услугата като цяло, като в този случай може да ви бъде предоставена или да се изисква да изберете парола и/или потребителско име, както и да предоставите номер на кредитна, дебитна или платежна сметка или друга информация за плащане, както и вашето име, телефонен номер(а), имейл и/или адрес. Може да бъде поискана и друга лична информация, като например вашата възраст, пол и предпочитания. Всички заедно се наричат "Регистрационна информация". Освен това може да бъдете помолени да ни предоставите подобна информация по телефон, по пощата, чрез взаимодействие със социални медии или чрез съобщения (напр. електронна поща, SMS, MMS или подобни технологии). Можем да използваме и споделяме Вашата Регистрационна информация, както е описано в нашата Политика за поверителност.
 • Вие се съгласявате, заявявате, гарантирате и се задължавате, че цялата предоставена от вас Регистрационна информация е вярна, точна, пълна, актуална и е единствено ваша. Нямате право да се представяте, имитирате или преструвате на някой друг, когато се регистрирате и/или създавате акаунт/профил в услугата. Ако някоя от Вашите Регистрационни данни се промени, Вие носите отговорност за незабавното й актуализиране, като използвате механизма или информацията за контакт в услугата, която Ви позволява да промените или актуализирате Вашите Регистрационни данни, ако има такива. Ако такъв механизъм или информация за контакт не са налични в услугата, моля, уведомете нашия координатор по политиката за поверителност, както е описано в нашата Политика за поверителност. Ние не носим никаква отговорност, свързана с или произтичаща от това, че не поддържате точна, пълна или актуална регистрационна информация, включително, но не само, че не получавате критична информация. Ние не носим отговорност за проверка на вашата регистрационна информация.
 • Вие носите пълната отговорност за запазване на поверителността на Вашата Регистрационна информация. Нямате право да упълномощавате или да разрешавате на други лица да имат достъп до и/или да използват Вашата Регистрационна информация, както и да имат достъп, да посещават и/или да използват услугата, като използват Вашия акаунт/профил и/или Регистрационна информация. Нямате право на достъп и/или използване на Регистрационната информация на когото и да било, нито на достъп, посещение и/или използване на услугата чрез използване на профила/акаунта и/или Регистрационната информация на когото и да било. Нямате право да сублицензирате, прехвърляте, продавате, отдавате под наем или преотстъпвате Регистрационната си информация на трета страна без нашето писмено одобрение. Всеки опит за това ще бъде невалиден и ще се счита за съществено нарушение на Условията за ползване.
 • Вие носите цялата отговорност за всички случаи на достъп или посещение, използване или дейност във Вашия акаунт/профил, включително, но не само, за използването на акаунта/профила от всяко лице, което използва Вашата регистрационна информация със или без разрешение или което има достъп до всяко устройство, на което се намира или е достъпен Вашият акаунт/профил. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние можем и Вие изрично ни упълномощавате да обработваме всички транзакции, включително, но не само, покупки и/или регистрация за Продукти, които са инициирани чрез използване на Вашата Регистрационна информация.
 • Ако имате основание да смятате, че вашият акаунт/профил вече не е сигурен (например в случай на загуба, кражба или неоторизирано разкриване или използване на вашата Регистрационна информация), вие носите отговорност за незабавната промяна на засегнатата Регистрационна информация, като използвате механизма или информацията за контакт в услугата, ако има такава, и/или да затворите акаунта/профила. Ако такъв механизъм или информация за контакт не са налични в услугата, моля, незабавно уведомете нашия координатор по политиката за поверителност, както е описано в нашата Политика за поверителност.

Абонамент

 • Абонаментът за уебсайта на Mind the Graph дава достъп до пълната версия на продукта, включително допълнителни функции и услуга за илюстриране при поискване. Това зависи от избрания вид абонамент, като разходите за него са различни. Подробности за това, какво е включено във всеки тип абонамент, са налични на адрес http://mindthegraph.com/pricing.
 • Накратко, предлагаме версиите "Starter", "Student", "Researcher" и "Teams & Labs" на платформата Mind the Graph. Версията "Starter" е идеална за първоначален опит с платформата и включва основните функции. Абонаментът "Студент" ви позволява да редактирате 2 фигури, да качвате неограничен брой външни файлове, да използвате до 10 научни илюстрации в творенията и да заявявате по 1 илюстрация на месец към нашата услуга по заявка. Абонаментът "Изследовател" позволява неограничена редакция на фигури, неограничено качване на външни файлове, неограничено използване на научни илюстрации, заявяване на до 5 илюстрации по заявка на месец и има висок приоритет за поддръжка. Абонаментът "Екипи и лаборатории" позволява неограничено издаване на фигури, неограничено качване на външни файлове, неограничено използване на научни илюстрации, заявка за до 50 илюстрации по заявка на месец и има висок приоритет за поддръжка. Той също така позволява споделяне на съдържание като екипи. Предлагаме намалена цена за създаване на инфографики в абонамента "Teams & Labs".
 • Срокът за доставка на персонализирани илюстрации в индивидуални абонаменти (Student и Researcher) е до 7 дни от датата на обработка. За екипи и лаборатории графикът ще бъде определен между Mind the Graph и абонатите.
 • Месечните искания за илюстрации не се натрупват.
 • Всички платени абонаменти включват изтегляния без водни знаци, възстановяване на изтрити файлове, експорт с висока резолюция и използване на шаблони в платформата.

Продължителност на абонамента и подновяване

 • Всеки абонамент може да бъде направен с месечни или годишни плащания със същите ползи. Единствената разлика между месечните и годишните абонаменти е прогресивната отстъпка при годишния абонамент. Месечният абонамент се таксува всеки месец, докато годишният абонамент се таксува всяка година, като винаги започва от момента на абонамента. Следователно той се счита за механизъм за предварително плащане, който дава достъп до платформата за следващия абонаментен период. Подновяването е автоматично при всеки абонамент. Клиентът ще бъде таксуван периодично, за да се осигури непрекъснат достъп до Платформата.

Такси и плащания

 • Ние и доставчиците на услуги, които са трети страни, може да начисляваме такси за продукти и/или за достъп до част(и) от услугата или услугата като цяло. Вие се съгласявате да заплащате всички такива такси по тарифите плюс приложимите данъци, които са в сила за периода на фактуриране, в който са възникнали тези такси и начисления. Освен ако не е посочено друго в услугата, всички такси се посочват и начисляват в щатски долари. Ние и доставчиците на услуги, които са трети страни, си запазваме правото да променяме размера или основата за определяне на всички такси, както и да въвеждаме нови такси.
 • Ако предоставите номер на кредитна, дебитна или платежна сметка или друга информация за плащане при регистрация, по време на покупка или по друг начин, вие упълномощавате, давате разрешение на нас и на нашите доставчици на услуги от трети страни и ни указвате на нас и на нашите доставчици на услуги от трети страни да запазим тази информация и да начисляваме всички такси към този начин на плащане.
 • Можем да начисляваме такси предварително и на месечна, годишна, еднократна или друга основа. Всички такси се дължат незабавно и, освен ако не е посочено друго, не подлежат на възстановяване. Трябва да ни уведомите за всякакви проблеми или несъответствия при фактурирането в рамките на седем (7) дни, след като те се появят за пръв път в извлечението ви; в противен случай се отказвате от всяко право да оспорвате или оспорвате такъв проблем или несъответствие.
 • Вие сте отговорни за набавянето и поддържането за своя сметка на цялото оборудване, хардуер, софтуер и телефонни, кабелни, мобилни, безжични, интернет и други услуги, необходими за достъп, посещение и/или използване на услугата. Ако осъществявате достъп до услугата чрез мобилно устройство, вашият мобилен оператор може да ви начисли такси за данни, текстови съобщения и други мобилни услуги за достъп или комуникации.

Възстановяване на суми/политика за анулиране

 • Ако клиентът не желае да продължи да използва Платформата, той може да реши да прекрати абонамента си, за да не бъде таксуван през следващия период. Анулирането на абонамента не означава незабавно блокиране на Платформата; вместо това човек все още ще може да използва Платформата нормално до края на текущия период. Ако абонаментът НЕ е анулиран, той ще бъде подновяван автоматично всеки период. Нашата политика е да не възстановяваме суми на потребители, които просто са забравили да се откажат. Нашата система за плащане е проектирана така, че да предотвратява появата на системни грешки, и ние винаги ще посветим най-добрите си усилия, за да разрешим всеки въпрос, който евентуално възникне. Възстановяване на суми ще бъде предоставено в случай на дублирано плащане или абонамент, в случай на зареждане на абонамент, когато клиентът вече го е отменил преди периода на подновяване, или във всяка разумна ситуация. Няма да възстановяваме суми за абонамент поради незавършен процес на анулиране и/или когато клиентът е забравил да се откаже своевременно по някаква причина. Всеки специален случай ще бъде оценен от екипа за успех на клиентите и ще бъде съобщен по съответния начин.
 • В случай на отказ от PayPal абонаментът на клиента се прекратява незабавно и оставащият период на абонамент, ако има такъв, изтича, без да се възстановява сумата за него.

Прекратяване или временно преустановяване

 • Запазваме си правото, в допълнение към другите ни средства за защита, да прекратим, спрем, временно спрем и/или ограничим услугата, Вашия акаунт/профил, възможността Ви за достъп, посещение и/или използване на услугата или на която и да е част от нея (включително на който и да е Продукт или Съдържание), включително без ограничение на всички наши предполагаеми задължения по този документ, по каквато и да е причина, със или без предизвестие. В случай на прекратяване или преустановяване на Вашия акаунт/профил, на Вашата възможност за достъп, посещение и/или използване на услугата или на която и да е част от нея (включително на който и да е Продукт или Съдържание), ние си запазваме правото, в допълнение към другите ни средства за защита, да преназначим и/или да позволим на друг потребител да използва Вашите идентификационни данни за акаунта/профила, включително, без ограничение, всяка парола и/или потребителско име.
 • Дори ако услугата, вашата възможност за достъп, посещение и/или използване на услугата или на която и да е част от нея (включително на който и да е Продукт или Съдържание) бъде прекратена, преустановена, спряна или ограничена от вас или от нас, ние нямаме задължение (но можем по наша преценка) да премахнем каквото и да е Съдържание и следователно копия на цялата информация по отношение на вашия акаунт/профил и/или Съдържание, което може да сте публикували, качили, предали, изпратили или направили достъпно по друг начин във или чрез услугата, може да се запази и/или да остане видимо от нас, доставчици на услуги от трети страни и/или други трети страни, включително други потребители. Въпреки това нямаме задължение да запазваме, съхраняваме или да Ви предоставяме каквато и да е информация по отношение на Вашия профил/акаунт и/или Съдържание, което може да сте публикували, качили, предали, изпратили или направили достъпно по друг начин във или чрез услугата.

Интелектуална собственост

 • Съдържанието, представено на този Сайт (включително, но не само, текст, дизайн, софтуер, графики, аудио, видео, HTML код, софтуер, изходен код и данни), е защитено от закона за авторското право, патентното право, закона за търговските марки и други приложими закони за интелектуална собственост и е изключителна собственост на нас. Вие се съгласявате да следвате всички инструкции на този Сайт, ограничаващи начина, по който можете да използвате Съдържанието.
 • Запазваме си всички права върху този Сайт и неговото Съдържание. Това Съдържание не може да бъде копирано, възпроизвеждано, препубликувано, качвано, публикувано, предавано или разпространявано по какъвто и да е начин без нашето предварително писмено съгласие. Можете да използвате Съдържанието за ограничени лични и нетърговски цели в съответствие с приложимото законодателство, уреждащо правата на интелектуална собственост. Можете да изтеглите и разпечатате едно копие от всяко Съдържание, изрично посочено като достъпно за изтегляне, единствено за лична употреба с нетърговска цел. При условие обаче, че с настоящото се съгласявате да не променяте така изтегленото Съдържание по какъвто и да е начин и че няма да променяте каквито и да е бележки за авторски права, търговски марки и други обозначения за собственост или символи, прикрепени/прикрепени към това Съдържание. Всяко друго използване или модифициране на Съдържанието без нашето предварително писмено разрешение е изрично забранено.
 • Търговските марки, логата и марките за услуги, показани на този Сайт, са наша единствена и изключителна собственост. Нищо, съдържащо се в този Сайт, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право върху авторско право, търговска марка, лого, марка за услуги или друг имуществен интерес на нас или на трета страна.

Лиценз Creative Commons

 • Съдържанието, съхранено и създадено с mindthegraph.com, е достъпно под свободен културен лиценз Creative Commons. Свободните потребители имат право да представят публично инфографиките, създадени с редактора Mind the Graph, и да използват илюстрациите, налични на уебсайта, при условие че в изображението, експортирано чрез уебсайта, е запазено логото с воден знак Mind the Graph. Могат да се извършват и модификации на предишна работа, ако сте съгласни да споделите и модифицираната работа. С използването на уебсайта разрешавате и на други потребители на Mind the Graph да използват вашите илюстрации и да създават по тях при същите условия. Това е известно в общността на CC като "приписване, споделяне, подобно на 4.0 лицензиране". Повече подробности за този лиценз можете да намерите на адрес http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Абонатите имат право на пълни права върху своите творения и са признати за автори, като запазват правата си и възможността да прехвърлят авторските си права на издатели от трети страни без предварителна консултация с Mind the Graph. Те могат също така да извършват публични представяния на снимките по своя преценка.

Характеристики на лиценза Creative Commons, използван за свободни потребители

 • Приписване - трябва да посочите подходящо авторство, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Можете да направите това по всякакъв разумен начин, но не и по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява вас или вашето използване. Препоръчваме в публикуваните материали да се споменава следното изречение: "Фигура, създадена в платформата Mind the Graph, достъпна на адрес www.mindthegraph.com" в съответния раздел на вашата статия, клас или лекция на конференция, когато това е възможно.
 • ShareAlike - Ако ремиксирате, трансформирате или надграждате материала, трябва да разпространявате своя принос под същия лиценз като оригинала.
 • Без допълнителни ограничения - Нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки, които законно ограничават другите да правят всичко, което лицензът позволява.
 • Потребителите могат свободно да влизат в нашия сайт и да експортират инфографиките в:
  • Споделете - да копирате и разпространявате материала на всякакъв носител или формат.
  • Адаптиране - да ремиксирате, трансформирате и надграждате материала с каквато и да е цел, дори с търговска цел.
 • Лицензодателят не може да отнеме тези свободи, докато спазвате условията на лиценза.
 • Съдържанието, създадено в Mind The Graph, се счита за частно и ограничено за ползване от неговия създател.
 • За да направи съдържанието публично, потребителят трябва да сподели създаването му с други избрани потребители с функцията Share Creation (Споделяне на създаването) или да сподели URL адреса на създаването (достъпен само за потребителя, създал съдържанието), или ако съдържанието е публикувано в списания или друга публична медия.

Гаранции за клиентите

 • Вие притежавате авторските права върху изходния материал, който ни предоставяте за ползване на услугите, и сте ни упълномощили да използваме изходния материал за предоставяне на услугите, които сте предвидили от нас.
 • В случаите, когато авторските права не са ваша собственост или нямате необходимите права да ни разрешите да използваме изходния материал, вие се задължавате да получите необходимите разрешения от наше име и да ни разрешите да използваме този изходен материал.
 • Съгласявате се да ни обезщетите в случай, че трета страна претендира за нарушаване на авторските права в крайния продукт, създаден от нас, или за всякакви други претенции на трети страни, произтичащи от нарушаване на настоящите Общи условия от ваша страна.
 • С настоящото се съгласявате, че достъпът до определени области на този Сайт може да бъде достъпен само за регистрирани потребители. За да станете регистриран потребител, може да се наложи да ни предоставите определена информация. С настоящото Вие заявявате и гарантирате, че цялата информация, предоставена на Сайта, е вярна, пълна и точна.

Генерирано от потребителя съдържание

 • Потребителят на Mind the Graph може да събира и/или създава визуална информация в Платформата, като използва предоставените цифрови инструменти и активи ("генерирано от потребителя съдържание"). Това включва, но не се ограничава до файловете, доброволно качени от потребителя в Платформата и/или достъпни под каквато и да е форма чрез интеграция на услугата с банки за изображения, видео банки или всяка друга форма на съдържание, до която потребителят има достъп чрез Платформата и която се използва при съставянето на изображения, слайдове, инфографики и презентации. Съдържанието, качено и/или създадено от потребителя, се съхранява в нашата банка данни и е достъпно за Mind the Graph, ако е необходимо. Никакви поверителни данни с чувствителен характер не трябва да бъдат качвани или използвани в слайдовете без ясното намерение за това, при възможност евентуално да бъдат видени от някой от служителите на компанията. Въпреки че има техническа възможност да визуализира генерирано от потребителите съдържание, компанията няма намерение и/или практика да проверява съдържанието, нито одобрява под каквато и да е форма генерираното съдържание. 
 • С използването на Платформата потвърждавате, че сте съгласни с тези условия за ползване и че имате правата да използвате всяко съдържание, което евентуално е качено на Платформата. Потребителят също така се съгласява, че само той носи отговорност за всички потенциални последици от използването на Платформата за генериране на съдържание, което нарушава който и да е кодекс за поведение. Единствено вие носите отговорност за съдържанието, генерирано при използването на Платформата. Публичното представяне на съдържанието в дигитални, печатни медии или чрез интернет не означава, че Mind the Graph е свързан със съдържанието. Съдържанието, изтеглено от потребители "стартъпи", включва логото на Mind the Graph във водния знак по подразбиране. Това не означава съгласие или одобрение от страна на компанията под каквато и да е форма.
 • Ако предоставите каквато и да е обратна връзка или предложение на Mind the Graph или свързаните с нея услуги, вие потвърждавате, че съдържанието не е поверително и разрешавате на компанията да го използва по свое усмотрение, без да я уведомявате или компенсирате по какъвто и да е начин. За целите на този документ обратната връзка и всяка комуникация чрез Платформата се считат за съдържание, генерирано от потребителя. Независимо от всичко гореизложено, вие запазвате собствеността и правата върху всеки актив, изображение или съдържание, използвани в Платформата, които вече сте притежавали преди това. 
 • Моля, уважавайте Платформата, компанията, нейните служители и другите потребители, като се въздържате от използване на неподходящи изрази или поведение. Силно ви препоръчваме и молим да не създавате, използвате или възпроизвеждате съдържание, което се счита за неуважително към някое от гореспоменатите лица. В пълна степен ви молим да се въздържате от използването на каквото и да е съдържание под каквато и да е форма в Платформата, което може да се счита за: обидно, оскърбително, клеветническо, порнографско, незаконно, насилствено, заплашително или непристойно. Не създавайте, не използвайте и не възпроизвеждайте никакво съдържание, което може да наруши авторски права на компании или физически лица. Не публикувайте и не споделяйте чрез Платформата поверителни данни, включително паролата си. Не създавайте, не използвайте и не възпроизвеждайте никакво съдържание в Платформата, което нарушава настоящия лиценз за условията за ползване.

Достъп до API на Youtube и съдържание от трети страни

 • Mind the Graph използва връзка със съдържанието на youtube чрез API, което означава, че част от съдържанието (напр. звуци, видеоклипове и обложки на видеоклипове), представено на Платформата, може да е от трети страни. Използвайки Графиката на ума, вие също така се съгласявате да бъдете обвързани с Условията за ползване на Youtube. Можете да се запознаете с условията за ползване на YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

Използване на Сайта

 • С настоящото се съгласявате да не използвате информацията за контакт, предоставена на Сайта, за каквито и да било неразрешени цели, включително, но не само, за маркетинг. Няма да използвате никакъв хардуер или софтуер, предназначен да повреди или да попречи на правилното функциониране на Сайта или да прихване тайно която и да е система, данни, лична информация или съдържание на Сайта. Вие се съгласявате да не прекъсвате или да се опитвате да прекъсвате работата на Сайта по какъвто и да е начин. С настоящото си запазваме правото по свое усмотрение да ограничаваме или прекратяваме достъпа Ви до или използването на Сайта по всяко време, без да Ви уведомяваме.
 • Вие се съгласявате и се задължавате да използвате Сайта по подходящ начин. Като пример, а не като ограничение, Вие се съгласявате и се задължавате, че когато използвате Сайта, няма да:
  • да качвате изходни файлове, които нарушават патент, търговска марка, авторско право или други права на собственост/интелектуална собственост на друго лице или да публикувате информация, която принадлежи на друго лице и за която нямате никакви права;
  • Да качвате изходни файлове, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, програми за регистриране на натиснати клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или повредени файлове, както и всякакви други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават, увреждат или ограничават функционалността на Сайта или компютъра на друг потребител, компютърната система/мрежа/база данни или данните или софтуера на потребителя;
  • да публикувате информация, която вреди на непълнолетните или по друг начин нарушава законните права на други потребители;
  • Да публикувате информация, която нарушава патент, търговска марка, авторско право или други права на собственост/интелектуална собственост на друго лице или да публикувате информация, която принадлежи на друго лице и върху която нямате никакви права да публикувате файлове, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, програми за регистриране на натиснати клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или повредени файлове, както и всякакви други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават, увреждат или ограничават функционалността на Сайта или компютъра на друг потребител, компютърна система/мрежа/база данни или данни или софтуер на потребителя;
  • Да провеждате или изпращате анкети, конкурси, пирамидални схеми или верижни писма на Сайта;
  • Изтегляне на файлове, публикувани от друг потребител, за които знаете или би трябвало да знаете, че не могат да бъдат законно разпространявани по такъв начин;
  • да публикувате информация, която заблуждава или подвежда адресата относно произхода на съобщенията, да се представяте за друго лице или да предавате информация, която е грубо обидна или заплашителна по своя характер;
  • нарушават всички приложими закони или разпоредби, които са в сила към момента;
  • Make the Site available over a network where it could be used by multiple devices or multiple users at the same time.
 • Вие носите пълната отговорност за спазването на законите на страната, от която осъществявате достъп до този Сайт, и се съгласявате, че няма да осъществявате достъп до или да използвате информацията на този Сайт в нарушение на такива закони. Освен това нямате право да използвате този Сайт:
  • по начин, който нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби;
  • по начин, който е незаконен или измамен, или има каквато и да е незаконна или измамна цел или ефект;
  • да откаже на потребител да се регистрира в Сайта, без да посочва причина за това;
  • Да предавате или да поръчвате изпращането на непоискани или неразрешени рекламни или промоционални материали или други подобни форми на привличане на клиенти (спам), както и всякакви материали, които не сте упълномощени да използвате, разкривате, разпространявате или споделяте.
 • Вие гарантирате, гарантирате и удостоверявате, че сте собственик на съдържанието, което публикувате на Сайта ("Потребителско съдържание"), или сте упълномощен по друг начин да използвате Потребителското съдържание и че Потребителското съдържание не нарушава правата на собственост, правата на интелектуална собственост или други права на друго лице. Освен това гарантирате, че доколкото ви е известно, не е започнало или заплашено да бъде започнато действие, дело, процедура или разследване във връзка с Потребителското съдържание, включително търговска марка, търговско име, марка за услуги и авторско право, използвани преди или понастоящем от вас във връзка с Потребителското съдържание.
 • С настоящото се съгласявате, че достъпът до определени области на този Сайт може да бъде достъпен само за регистрирани потребители. За да станете регистриран потребител, може да се наложи да отговорите на определени въпроси и да предоставите някои лични данни. Отговорите на тези въпроси могат да бъдат задължителни и/или незадължителни. С настоящото Вие заявявате и гарантирате, че цялата информация, предоставена на Сайта, е вярна, пълна и точна.

Регулаторни правомощия

 • С настоящото потвърждавате и се съгласявате, че ние си запазваме правото да:
  • Да ограничаваме, отказваме или ограничаваме използването или достъпа до Сайта като цяло или до определени части от Сайта за определени потребители, включително за вас, по наша преценка;
  • да откаже на потребител да се регистрира в Сайта, без да посочва причина за това;
  • Да спрем/прекратим/деактивираме акаунта/регистрацията на даден потребител по причина, която сметнем за подходяща, или
  • да изтрива, редактира или премества каквото и да е Съдържание, публикувано на Сайта, по каквато и да е причина.
  • да използвате Вашето име, лого или друга търговска марка за маркетингови и промоционални дейности, ако сте ползвали услуги от нашия Сайт. Такова използване трябва да бъде по начин, който не нарушава правата ви върху вашите търговски марки, имена и лога от наша страна.
  • да използвате вашите изходни файлове, качени на тази платформа, за да анализирате, подобрявате или разработвате и изграждате услуги, инструменти и системи за клиенти.

Конфиденциалност

 • Ние ще запазим пълна поверителност на изходните файлове. Всички наши доставчици са задължени по договор да поддържат строга поверителност на данните на потребителите и са се съгласили да не разкриват такава поверителна информация на неоторизирани лица. Достъпът до потребителските данни е ограничен до лицето, което отговаря или от което се изисква да работи по документа. Ние също така гарантираме спазването на приложимите закони относно защитата на личната информация и обещаваме да боравим с личната информация на клиента с голямо внимание.
 • Събраната от нас лична информация от потребителите се съхранява и поддържа в съответствие с нашата "Политика за поверителност".

Нарушение на ОУ

 • При нарушение на настоящите Общи условия можем да предприемем всички или някои от следните действия или други действия, които сметнем за подходящи, включително, но не само, следното:
  • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате Сайта;
  • Издаване на предупреждение към вас;
  • Започване на съдебно производство срещу Вас за възстановяване на всички произтичащи от това разходи и разноски, понесени от нас на база обезщетение (включително, но не само, разумни административни и съдебни разходи); и
  • Разкриване на такава информация пред правоприлагащи органи, когато това е разумно необходимо.
  • С настоящото изрично се отказваме от всякаква отговорност за всички действия, предприети от нас в отговор на извършено от вас нарушение на ОУ.

Обезщетение

 • С настоящото се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите нас и нашите филиали, както и техните директори, служители, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители и доставчици от и срещу всички загуби, отговорности, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, възникнали или произтичащи от използването на Сайта от Ваша страна и от всяко нарушение на настоящите Условия за ползване. Ако причините техническо прекъсване на работата на Сайта или на системите, които предават Сайта на вас или на други лица, вие се съгласявате да носите отговорност за всички загуби, отговорности, разходи, щети и разноски, включително разумни правни такси и съдебни разноски, възникнали или произтичащи от това прекъсване.
 • Освен ако не е изрично договорено друго в писмена форма, ние не гарантираме и не правим никакви изявления относно качеството, точността или пълнотата на съдържанието на Сайта. В никакъв случай ние или който и да е от нашите служители, директори, акционери или представители не носим отговорност за каквито и да е преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети, както и за пропуснати ползи или приходи, прекъсване на дейността, загуба на данни или други щети, произтичащи от: (а) използването или невъзможността за използване на Сайта или разчитането на каквото и да е съдържание, съдържащо се в този Сайт; (б) неоторизиран достъп до или промяна на предавания или данни на потребителя; (в) щети за загуба на употреба, данни или печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или изпълнението на Сайта; (г) всяко забавяне или невъзможност за използване на Сайта или свързаните с него услуги, предоставяни на Сайта; (д) недостъпност на Сайта по време на периодични операции по поддръжка или всяко непланирано спиране на достъпа до Сайта, което може да възникне поради технически причини или по причина извън нашия контрол; (е) всяко прекъсване или забавяне на предоставянето на услуги или на достъпа до този Сайт, дължащо се на форсмажорни обстоятелства извън нашия контрол, включително, но не само, природни бедствия, наводнения, пожари, блокади, бунтове, ембарго, действия на правителството, регулаторни санкции, прекъсване на електрозахранването, недостъпност или нефункциониране на услугите на портала за плащания, прекъсване на комуникационните услуги в която и да е държава или област и др. (ж) всякакви други въпроси, свързани със Сайта или услугите, предлагани на Сайта, или произтичащи по друг начин от използването на Сайта, независимо дали се основават на договор, деликт, небрежност, строга отговорност или друго.

Промени в Сайта и настоящите условия

 • Можем да променяме или модифицираме функциите на Сайта по отношение на различни потребители, да променяме някои от функциите или да въвеждаме нови функции на Сайта без предварително уведомление на който и да е потребител.
 • Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме, модифицираме, добавяме или премахваме част от тези ОУ, изцяло или частично, по всяко време, временно или постоянно, без предизвестие и без да носим отговорност, като публикуваме променените условия на Сайта. С настоящото се съгласявате, че е ваша отговорност да проверявате периодично за всякакви промени, направени в тези ОУ. Продължаването на използването на Сайта след промени в тези ОУ означава, че приемате актуализираните ОУ.

Възрастови ограничения

 • Нашият Сайт не е предназначен за използване от лица под 18-годишна възраст.
 • Ние не обработваме съзнателно или умишлено лична информация на лица под 18-годишна възраст.
 • Не трябва да използвате нашия Сайт, да закупувате или да се опитвате да закупите някой от нашите продукти или услуги, нито да ни предоставяте лична информация, ако сте на възраст под 18 години.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

 • Mind the Graph не гарантира надеждността на използването на материалите и информацията, намиращи се на нейния уебсайт, нито одобрява по какъвто и да е начин съдържанието, създадено от нейните потребители. Не можем да гарантираме автентичността на каквито и да било данни, които потребителите могат да публикуват на уебсайта Mind the Graph. Mind the Graph не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, претърпени във връзка с използването или излагането на въздействието на каквото и да било съдържание, налично на уебсайта www.mindthegraph.com, или на каквито и да било създадени от потребителите инфографики, публикувани, изпратени по електронна поща, достъпни, предадени или направени по друг начин достъпни чрез уебсайта. Като потребител на уебсайта вие носите пълната отговорност за всички щети или загуби, нанесени на някоя от страните в резултат на вашите дейности на уебсайта.
 • Въпреки че ще положим разумни усилия, за да предоставим надеждно Съдържание чрез този Сайт, не гарантираме, че този Сайт не съдържа неточности, грешки и/или пропуски. Този Сайт може да съдържа определена историческа информация, която се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме Съдържанието, представено на този Сайт, по всяко време, без да ви уведомяваме.
 • Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове ("вградени сайтове"). Вградените сайтове не са под наш контрол и ние не носим отговорност за съдържанието на който и да е вграден сайт, включително, но не само, за всяка връзка, съдържаща се във вграден сайт, както и за всякакви промени или актуализации на вграден сайт. Ние не носим отговорност за каквато и да е форма на предаване, получена от вас от който и да е вграден сайт. Ние предоставяме тези връзки или позволяваме на потребителите да ви предоставят тези връзки само за удобство и включването на която и да е връзка не означава одобрение от наша страна на Вградените сайтове или на каквато и да е информация, съдържаща се във Вградения сайт, или каквато и да е връзка с операторите или собствениците на Вградения сайт.
 • С настоящото изрично потвърждавате, че интернет предаването никога не е напълно поверително или сигурно. Вие разбирате, че всяко съобщение или информация, изпратени от Вас до нас или публикувани на Сайта, могат да бъдат прочетени или прихванати от други лица, освен ако няма специално известие, че дадено съобщение (например информация за кредитна карта) е криптирано (изпратено в код). Изрично се уточнява, че ние не носим никаква допълнителна отговорност спрямо Вас поради това, че сте ни изпратили съобщение.
 • Без да ограничаваме нашите изрични гаранции и задължения по тези условия, с настоящото се отказваме от всякакви други гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, собственост, ненарушаване на права и годност за определена цел, както и гаранции, свързани с оборудване, материали, услуги или софтуер на трети страни. С изключение на изричните гаранции, посочени в този раздел, нашите услуги се предоставят "както са" в максималната степен, позволена от закона. Доколкото този отказ от отговорност противоречи на приложимото законодателство, обхватът и продължителността на всяка приложима гаранция ще бъдат минимално допустимите съгласно това законодателство.
 • Нашата обща отговорност по настоящите Условия за ползване няма да надвишава общата сума, платена или дължима от вас за конкретна услуга.
 • За да се избегне съмнение, се уточнява, че освен ако в настоящите ОУ не е изрично предвидено друго, ние не правим никакви изявления, гаранции или уверения, писмени или устни, изрични или подразбиращи се, за потребителя или за друго лице или организация по отношение на услугите, съдържанието на Сайта, хардуера или софтуера.

Обжалване на жалби

 • Ако имате някакви оплаквания или жалби във връзка с използването на Сайта, моля, свържете се с нас на адрес contact@mindthegraph.com, който ще отговори на оплакването ви в срок от 14 дни.

Приложимо право и делимост

 • Настоящите Условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур и подлежат изключително на юрисдикцията на съответните съдилища, разположени в Сингапур.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде призната от съд за незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба се счита за отделна и неефективна само по отношение на тази юрисдикция, до степента на тази невалидност или неприложимост, а останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.
bg_BGBulgarian