Ролята на кореспондиращия автор в академичното публикуване

Разкрийте тайните на съответния автор! Научете какво е необходимо, за да бъдете успешен автор-кореспондент, и как да го използвате.